Prostějov je nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Olomouckém kraji. A už počtvrté v řadě! Kvalitní podnikatelské podmínky jsou také v Zábřehu a Litovli. Ukázaly to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2020. Analytici agentury Datank v něm hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy. Ocenění si byli v Olomouci převzít primátor Prostějova František Jura s prvním náměstkem Jiřím Pospíšilem. 

Prostějov velice dobře hospodaří s veřejnými financemi, což dlouhodobě oceňují i renomovaní ekonomové. Prostějov podnikatelsky těží z výborné dopravní dostupnosti, v rámci Olomouckého kraje vykazuje také vysoce nadprůměrný podíl podnikatelů na celkový počet obyvatel. V rámci regionu se výrazně zvětšuje podíl mladé populace města o další nově přistěhovalé, přičemž jejich přírůstek je v kraji jeden z nejvyšších, což svědčí o atraktivitě města. Radnice si zakládá na dobrém nakládání s finančními prostředky, ze všech měst na Olomoucku vynakládá nejméně prostředků na dluhovou službu. „O to více peněz můžeme věnovat na rozvoj bydlení, vzdělávání nebo třeba na sport. Podnikatele do našeho města láká také nejnižší daň z nemovitosti. My se dlouhodobě umísťujeme na předních příčkách výzkumu Město pro byznys, a to i v celostátním měřítku. Takže to svědčí o tom, že podnikatelské prostředí je zde na velice dobré úrovni a ukazuje se, že vstřícnost úřadu je v kraji nejlepší. Je to jedna z našich priorit a na to opravdu dbáme a snažíme se občanům a podnikatelům vycházet vstříc,“ říká primátor Prostějova František Jura. 

V prováděném mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje včasnost a kvalitu odpovědí, se Prostějov nenechal předběhnout žádným z dalších dvanácti měst s rozšířenou působností v celém Olomouckém kraji. „Snažíme se rozšiřovat průmyslové zóny. Bylo prozíravé, že už v 90. letech se na východě Prostějova začaly vykupovat pozemky, tam máme největší průmyslovou zónu. Teď se snažíme rozvíjet takzvanou malou průmyslovou zónu v Brněnské ulici, aktuálně máme na jednání rady další pozemky, které bychom chtěli vykoupit a do budoucna je nabídnout podnikatelům,“ dodává první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

 

Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, a sice podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskusi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku poprvé převáženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.

Výsledky výzkumu Město pro byznys 2020 v Olomouckém kraji

1. Prostějov

2. Zábřeh

3. Litovel

4. Mohelnice

5. Přerov

6. Olomouc

7. Šumperk

8. Šternberk

9. Hranice

10. Lipník nad Bečvou

11. Jeseník

12. Uničov

13. Konice

Zdroj: Agentura Datank

 

UMÍSTĚNÍ PROSTĚJOVA VE VÝZKUMU

MĚSTO PRO BYZNYS V OLOMOUCKÉM KRAJI

 

rok                  umístění

2015                2.

2016                3.

2017                1.

2018                1.

2019                1.

2020                1.

Zdroj: Magistrát města Prostějova

 

 Speciál vychází 21. června jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.