ušenosti a dlouhá léta působil jako ředitel Základní školy Jana Železného v Prostějově. Současný náměstek primátora pro školství v Prostějově Jan Krchňavý (na snímku) považuje přicházející Burzu škol za jedinečnou příležitost, jak rodičům a jejich dětem předat informace o možnostech dalšího vzdělávání. Zároveň poukazuje na fakt, že už základní školy sehrávají významnou roli ve výběru středních škol nebo učebních oborů.

Vedení prostějovského magistrátu je za akce typu Scholaris vděčné a zároveň náměstek primátora Jan Krchňavý vyzdvihuje přínos „základek“ při výběrech budoucího směřování jejich žáků. „Úloha základních škol pro budoucí směřování žáků může být podstatná. Vnímám i velký význam burzy škol. Osobně jsem rád, že se už tradičně pořádá i v Prostějově. Je to akce, kde rodiče žáků získávají důležité informace o dalším studiu svých dětí. Důležitá je také pro zástupce středních škol a učilišť, pro ředitele základních škol, výchovné poradce a třídní učitele, zástupce hospodářské komory. A hlavně je to především příležitost pro žáky devátých tříd udělat možná po ně zatím nejdůležitější rozhodnutí, které jim nastartuje další životní kroky,“ poznamenal pro speciální přílohu Večerníku Jan Krchňavý, náměstek primátora pro školství v Prostějově.

On sám ve své bohaté pedagogické praxi často rozmlouval s rodiči o dalším vzdělávání jejich dětí. „Škola hlavně prostřednictvím výchovných poradců a třídních učitelů může mít samozřejmě velký podíl na rozhodování žáka při volbě školy. Ze zkušenosti vím, že má mnohdy ‚dobrý učitel‘ důležitou roli toho, kdo určí onen směr. Někdy větší než rodiče. Zkušení pedagogové dokáží velmi dobře diagnostikovat žáka ve smyslu jeho možného budoucího uplatnění. Dokáží rozčlenit studijní typy od dětí, které jsou spíše manuálně orientovány. Znají děti a jejich reakce v zátěžových situacích, vyhodnotí jejich sociální vazby a náhledy, dokáží si velmi reálně představit, co by jim v životě nejlépe ‚sedělo‘. A u těch dětí, u nichž je pro jejich rodiče a pedagogy směrování nejasné, kde si nevědí rady, mohou v profesní orientaci pomoci odborníci z Pedagogicko-psychologické poradny,“ uvedl dále Krchňavý, jehož se Večerník zeptal, co on sám by žákům devátých tříd a jejich rodičům poradil při výběru školy? „Vliv má bezesporu mnoho faktorů. Rodiče, učitel, známí, kamarádi. Hrají zde roli zkušenosti ze škol, dnes třeba prezentované studenty prostřednictvím sociálních sítí. Svou váhu má i tradice a jméno školy. Stále více je třeba myslet na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce. Nejlepší volbou je ale ta, která udělá žáka šťastným a spokojeným. Dnešní doba akceleruje myšlení a postoje dětí. Většinou mají představu o tom, co chtějí v životě dělat, jaká práce by se jim líbila, na kterou školu by nejraději šli. Samozřejmě je i část žáků, kteří nemají jasno, hledají školu a zatím i sebe. U nich je pak důležitý reálný a shovívavý přístup rodičů, kteří nejlépe dovedou nasměrovat své potomky. Tady je nejdůležitější rada, vidění reálných schopností dítěte, příklad a motivace. Jen pozor na přehnané ambice rodičů. Mohou být pro dítě do budoucna zničující,“ varuje Jan Krchňavý, který ještě závěrem upozornil na skutečnost z posledních let, že si děti nevybírají učební obory, ale spíše střední školy humanitního zaměření. Řemesla tak „vymírají“. „Ano, je to trend, který oslabil dříve tak skvěle fungující učňovské školství. Ale viníky nehledejme ve volbě rodičů či žáků. Zklamal systém, který zaspal rychle se měnící podmínky na trhu práce. Teď to trochu doháníme tlakem na rozšiřování polytechnického vzdělávání, do škol se vrací v různých podobách pracovní vyučování, budují se dílny a cvičné kuchyňky, řemeslo hledá svůj dřívější lesk. A že je dobrých řemeslníků skutečně poskromnu, to vidíme všichni. Snad se postupně podaří alespoň trochu se přiblížit slávě našeho učňovského školství. Vždyť jsme zemí šikovných rukou,“ míní náměstek prostějovského primátora.

„Přeji školám, aby získaly studenty, kteří se právě v jejich učebnách budou kvalitně připravovat na svou profesi a aby se v nich cítili dobře. Jak říká klasik – ‚Kdo se dobře cítí, dosahuje dobrých výsledků!‘,“ vzkazuje všem Jan Krchňavý.

 

Speciální příloha BURZA ŠKOL vychází jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v pondělí 15. listopadu