Do konce letošního roku zbývá ještě několik týdnů, už nyní je ale možné začít bilancovat. Potkal Prostějov osud jiných měst, které byly paralyzovány covidem? Jak si v obtížných obdobích vedla samospráva? A co prostějovské neziskovky a zdejší podnikatelé, nerozhodnou se, že na konci roku zavřou a svou činnost už neobnoví? Zajímalo nás, jak se na letošní rok dívá primátor statutárního města Prostějov František Jura a ve speciální příloze PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku jsme mu položili několik otázek.

* Jak se budete ohlížet za letopočtem 2021 vy, který řídíte radu i zastupitelstvo města a stojíte také v čele krizového štábu v boji s koronavirovou pandemií?

„Při hodnocení letošního roku se samozřejmě nemohu vyhnout tématu epidemie covidu. Už jsme se s ním potýkali v loňském roce a letos samozřejmě přišly další vlny této nákazy. Při pohledu na tu jarní cítím velkou hrdost, jak město a jeho občané vše zvládli. Znovu jsme byli zodpovědní, plnili vládní nařízení a řídili se radami odborníků. Myslím, že se nám to vyplatilo. Zaměstnance magistrátu jsme chránili testováním, což samozřejmě zprostředkovaně pomáhalo vyhnout se nákaze lidem přicházejícím na úřad něco vyřídit. Postupně jsme testování rozšířili také na zaměstnance našich příspěvkových organizací. Po uzavření některých provozoven jsme podnikatelům znovu nabídli pomoc, tentokrát výhradně ve formě peněz. Náš cíl byl jasný, pomoci jim přežít složité období, aby po skončení lockdownu mohli znovu otevřít své provozovny a nabízet své služby obyvatelům našeho města.“

* Kdo vám v obtížných obdobích nejvíce pomáhal?

„Za krizový štáb i za samo město musím poděkovat složkám integrovaného záchranného systému a rovněž i zdravotníkům v prostějovské nemocnici. Snažili jsme se jim v rámci našich možností pomáhat. Uvědomujeme si, že například vypětí našich lékařů, sester a dalších zaměstnanců zdravotnických zařízení bylo enormní. Právě zdravotníky považuji za hrdiny této pandemie. Bez jejich nasazení by se nám vedlo zle a covid by nám vzal mnohem více našich blízkých. A spoustu práce samozřejmě odvedli také zaměstnanci zařízení pečujících o seniory, o postižené a o chronicky nemocné. V neposlední řadě si poděkování zaslouží naši občané, kteří situaci zvládli, řada z nich kromě péče o sebe a své blízké ještě pomáhala svému okolí. Potkával jsem takové lidi každý den a jsem hrdý, že žijí právě v Prostějově.“

* Covid ovšem ještě neskončil…

„To je pravda, v posledních týdnech čelíme další vlně pandemie. Zatím nevíme, proč se právě Prostějovsko ocitlo mezi nejvíce postiženými regiony. Musíme na to ovšem reagovat a být maximálně opatrní. Ke zvládnutí současné situace musí přispět každý z nás. Pokud je to možné, tak očkováním. Všichni bychom pak měli dodržovat vládní opatření. Jejich porušování není žádným hrdinstvím, žádným odbojem, je to jen hazard se zdravím náš všech.“

* Jak se vy sám díváte na očkování?

„Osobně jsem samozřejmě proti covidu naočkovaný. Jako představitel města jsem pak stál u zrodu myšlenky vybudování očkovacího centra ve Společenském domě a tuto myšlenku jsem po celou dobu podporoval. Koronavirus považuji za velkou hrozbu. Pokud existuje snadná a jednoduše dostupná cesta, jak omezit riziko nákazy a minimalizovat nebezpečí vážného průběhu nemoci, budu ji podporovat. Považuji to za rozumné a zodpovědné.“

* Která další témata rezonovala během letošního roku?

„Byla to samozřejmě pomoc sportovním klubům a kulturním organizacím. Bylo třeba zachránit jak jejich provoz, tak i alespoň část akcí připravených na letošní rok. Že u nás startovalo například prestižní cyklistické klání Sazka Tour, považuji za velký úspěch. Velkou radost jsem měl rovněž ze šampionátu v lukostřelbě, který z části probíhal přímo v centru města. A podařilo se nám zorganizovat i Sportovce města Prostějova, byť měl jinou podobu, než jsme byli doposud zvyklí. Vydařilo se rovněž Prostějovské léto a další letní kulturní akce, v minulých dnech odstartoval provoz venkovního kluziště. Všechny tyto volnočasové aktivity přitom nejsou samoúčelné, mají svůj význam pro všechny generace obyvatel Prostějova.“

* Běžný život ve městě ovlivňovalo několik velkých investic do dopravní infrastruktury...

„Ano, to je nepochybně pravda. Šlo vesměs o investice státu a kraje, k nimž se naše město přidávalo. Mám na mysli především opravy dálnice D46, rekonstrukci Vrahovické ulice a budování severního obchvatu Prostějova. Souběh těchto akci nebyl příjemný. Vznikl vlastně náhodou, protože výběrová řízení na dodavatele staveb trvala různou dobu a nakonec se realizace sešla v jednom období. Jsem rád, že je alespoň část těchto akcí za námi. Kromě těchto staveb se nám ovšem podařilo pokročit v přípravě dalších investičních akcí. Postavili jsme novou budovu Ekocentra IRIS, dokončili přípravu investice do pivovarského rybníčku ve Vrahovicích, pracuje se na novém návštěvnickém zázemí v Kolářových sadech. Udělali jsme další kroky pro vybudování dalšího dopravního terminálu Újezd. A největším tématem samozřejmě zůstává Společenský dům, kde po řadě koncepčních kroků jednoznačně směřujeme k zahájení rekonstrukce. Myslím, že přes všechny potíže jsme toho letos zvládli opravdu hodně.“

 

Speciální příloha ŽIVOT VE MĚSTĚ II vychází jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v pondělí 22. listopadu