Uplynulý rok nebyl pro statutární město Prostějov vůbec jednoduchý. Přesto jsme jej zvládli velmi dobře. Zásluhu na tom nemá jen vedení města a jeho zaměstnanci, ale především sami obyvatelé Prostějova.

 

Prostějov se podobně jako každé jiné české a moravské město musel vyrovnat s pokračující pandemií. Jsem rád, že se nám podařilo mezi prvními zprovoznit velké očkovací centrum. Za dobu pěti a půl měsíců v něm zdravotníci podali zhruba 72 tisíc vakcín. V době největšího zájmu v něm bylo očkováno až 600 lidí denně. Za celý projekt musím poděkovat na prvním místě naší nemocnici a jejímu personálu, ale také zaměstnancům města a složkám integrovaného záchranného systému, které se na chodu zařízení rovněž podílely.

Neříkám to poprvé, ale velkou zásluhu na zvládnutí covidu mají naši obyvatelé. Lidé, kteří dodržují platná nařízení a především si vzájemně pomáhají. V tom vidím velkou sílu Prostějova. Nikdo v našem městě nemusí být na svoje problémy sám, pro každého se najde pomocná ruka. Někdy mu ji podají úřady, ale v řadě případů příbuzní, kamarádi, kolegové, sousedé nebo i ti, které vlastně ani nezná. Každému členovi komunity obyvatel Prostějova, jenž v posledních měsících a letech udělal něco pro svoje okolí, ze srdce děkuji.

Rok 2021 byl pro nás také obdobím investic do dalšího rozvoje města. Pokročili jsme v přípravách výstavby dalšího terminálu usnadňujícího kombinaci osobní a veřejné dopravy. Vybudovali jsme zázemí pro hokejovou mládež, s velkým předstihem byl otevřen severní obchvat města, který uleví obydleným částem Prostějova od tranzitní dopravy. Pokračujeme v revitalizaci sídlišť, na nichž žije významná část obyvatel našeho města.

Každá velká investice přináší také dočasná omezení. Souběh některých staveb loni zkomplikoval dopravní situaci ve městě. Některé projekty bude třeba dokončit letos a rád bych i touto cestou požádal naše občany o trpělivost.

Do roku 2022 vstupujeme se spoustou plánů. Chceme dále měnit naše město k lepšímu. Vidíme Prostějov jako dobrou adresu a dobré místo pro život a chceme pro to ještě hodně udělat. Navíc v tom nejsme sami. Spolupracujeme s místními podnikateli a podporujeme prostějovské neziskové organizace. Dbáme na rozvoj našich vlastních příspěvkových organizací působících například v sociálních službách nebo v oblasti volného času.

Největší hodnotou Prostějova jsou jeho občané, což bude jistě platit i v roce 2022. Těším se, že se s mnoha z vás budu moci osobně setkat.

Mgr. František Jura,

primátor statutárního města Prostějova

 

Jižní prstenec je běh na dlouhou trať,

v projektu budeme pokračovat i v letošním roce

Problematika výkupu pozemků pro vytvoření rozsáhlého pásu zeleně na jihu města je řešena od roku 2019. Na dané území označované zjednodušeně pojmem „Jižní prstenec“ byla zpracovaná územní studie, která vymezila rozlohu prstence na 30 hektarů. Území je přibližně ohraničeno ze západu ulicí Čechovická, z východu ulicí Brněnská, v šířce pásu ohraničeného ulicí Jaroslava Kaštila až po ulici Za Určickou. V tomto území je dotčeno cca 60 pozemků různých vlastníků. Postupně došlo ke zpřesnění výstupů studie se zmenšením plochy potřebných pozemků na 12 ha. Postupně byli osloveni všichni vlastníci s nabídkou odkupu pozemků nebo jejich částí do vlastnictví města. Zájem odprodat pozemky je zatím minimální, svou roli hraje i nabídnutá cena. Představy některých vlastníků o ceně jsou mnohdy pro město nepřiměřené. Jednání nejsou jednoduchá, ale určitě budeme nadále hledat cesty, jak pozemky na „Jižní prstenec“ získat tak, abychom do budoucna zelený pás na jihu města mohli vysadit.

V současné době již město vlastní celkem 37 pozemků o celkové výměře 26 568 m2.

 

Sdílená kola se stala součástí našeho života

S projektem sdílených kol jsme začali 1. března 2019 a musím říci, že jej hodnotíme velice pozitivně. Sdílená kola si našla své příznivce. Svědčí o tom i počet registrovaných uživatelů, který dosáhl úctyhodného počtu 10 054. Naším cílem bylo tento ekologický druh dopravy maximálně podpořit, proto mají uživatelé prvních patnáct minut zdarma. V současné době je zřízeno celkem 53 stanic a uživatelé mají k dispozici celkem 140 bicyklů.

Vedení města má určitě zájem na tom, aby celý projekt pokračoval i v dalších letech. Je to nejen služba našim občanům, ale celý projekt vykazuje svůj nezastupitelný přínos vůči životnímu prostředí.

 

Co proběhlo v kultuře a ve společnosti?

 

Rok 2021 byl dalším poměrně náročným rokem na organizaci a pořádání kulturních akcí. Přesto se za dodržení všech proticovidových opatření podařilo uskutečnit několik velmi zajímavých projektů. Proběhlo krásné Prostějovské kulturní léto, velkolepý Wolkrův Prostějov nebo tradiční Hanácké slavnosti. A přibyly dokonce i některé novinky.

Poprvé jsme se pustili do projektu #Prostějov baví

Cílem projektu bylo podpořit ubytovací služby, které výrazným způsobem zasáhla protiepidemická opatření. Poskytovatelé ubytování zdarma obdrželi kartičky #Prostějov baví, které ubytovaným hostům umožnily využít vybrané služby zdarma. Snažili jsme se tak zatraktivnit Prostějov pro turisty a přimět je k ubytování v našem městě. Vydáno bylo více než sto kartiček, což je na zkušební pilotní rozjezd velmi pěkné číslo. Z evidence je vidět, že k nám přijeli turisté například ze severu Čech, Prahy, Kutné Hory nebo například z Polska. V tomto projektu chceme určitě pokračovat i letos.

Další novinkou byl Festival dobrého jídla

Ten se uskutečnil ve druhé polovině září. Výjimečná akce propojila originální gurmánské pochoutky se zajímavými kulturními zážitky. Během dvou dnů mohli lidé navštívit zapojené restaurace a kavárny v našem městě, kde ochutnali výborné degustační menu či jednohubky. Zároveň před těmito podniky vystupovali místní umělci. Festival dobrého jídla by měl mít své pokračování letos.

Skryté příběhy

V loňském roce se Prostějov připojil k městům, která mají své skryté příběhy. Vlastně jde o venkovní hru určenou rodinám s dětmi. V našem prostějovském příběhu není průvodcem nikdo menší než akademik Otto Wichterle a z příběhu se dozvíme, jak přišel na vynález kontaktních čoček.

Lavička zamilovaných

Lavičku pro město vyrobilo na zakázku Umělecké kovářství a zámečnictví Stawaritsch z Kostelce na Hané. Motiv lásky jistě potěší nejen zamilované. Lavička je již připravena v prostějovské botanické zahradě a v jarních měsících začne plnit svoji funkci. Umístěna bude tak, aby výhled navodil co nejvíce pocit romantiky. Její bočnice obrostou popínavé růže. Lavičku by mohli lidé například využívat na svatého Valentýna, novomanželé zase ke svatebním fotografiím.

Komunitní sázení

Velmi ráda bych se zastavila ještě u jedné akce, kterou bylo listopadové komunitní sázení stromů v příměstské části Vrahovice-Čechůvky. Byla to báječná zkušenost a pevně věřím, že ať již v části jižního prstence, tak i na místě soutoku Hloučely a Romže proběhne další podobné společné sázení.

Všem nám bych přála, aby se letos podařily uspořádat nejen akce tradiční, ale i ty nově založené a abychom se už konečně začali vracet k běžnému chodu našich životů.

Ing. Milada Sokolová, náměstkyně primátora

 

 

K nejvýznamnějším investičním akcím patřilo dokončení severního obchvatu

Severní obchvat Prostějova byl otevřen do plného provozu 24. listopadu 2021. Zahájení stavby předcházel intenzivní výkup pozemků v rozsahu 270 parcel od více než sto vlastníků, který se podařilo zvládnout za 17 měsíců. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2019 a trvat měly 32 měsíců. Termín realizace se podařilo zkrátit o pět měsíců, za což patří zhotovitelům společnostem Strabag a Eurovia velké uznání a poděkování, ale samozřejmě také všem, kteří se na této stavbě podíleli, pochopitelně také všem, kteří stáli u jejích prvopočátků. Za vybudováním obchvatu je velké množství práce od plánování, výkupů pozemků, přípravu stavby včetně projekce až po vlastní realizaci. Celkový objem nákladů byl téměř 400 milionů Kč.

Během prvního měsíce provozu došlo k poklesu intenzity dopravy. Zaznamenali jsme mnoho kladných ohlasů na otevření obchvatu nejen od občanů našeho města.

V současnosti město Prostějov připravuje další pokračování obchvatu ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje – tzv. „Severozápadní kvadrant“ vedoucí od Kostelecké ulice směrem k tzv. „Tiché“ a „Hruškové“ až ke komunikaci Mostkovice–Ohrozim.

Dalším významným počinem loňského roku, na němž se mají možnost podílet sami občané, je spuštění tzv. participativního rozpočtu. V čem spočívá? V rozpočtu města je na letošní rok alokována částka tři miliony korun na realizaci menších projektů, které navrhli občané města a o nichž proběhne veřejné hlasování. Mělo by jít o projekty realizovatelné do osmnácti měsíců. Městu byly předloženy více než tři desítky návrhů a osobně se domnívám, že jsou mezi nimi projekty, které uvítá široká veřejnost. Pokud mohu uvést pár příkladů, tak jde třeba o návrh na umístění venkovních stolů na stolní tenis, učebnu v Kolářových sadech, vybudování malých vodních mlýnků, workoutové hřiště atd. Aktuálně budou projekty posouzeny z hlediska splnění podmínek daných zásadami participativního rozpočtu schválenými orgány města. Během měsíce února letošního roku budou moci občané přidělit dva kladné a jeden záporný hlas projektům určeným k hlasování na rozvijime.prostejov.eu. Mohou tak podpořit návrh, který jim bude nejlépe vyhovovat. Projekty s nejvíce kladnými hlasy do výše celkové alokované částky město začne připravovat k realizaci.

Věřím, že první ročník projektu „Společně rozvíjíme Prostějov“ lidi osloví a realizované náměty budou inspirací i do dalších let.

 

Služba Senior taxi Prostějov se osvědčila

Služba Senior taxi je v Prostějově provozována již od dubna 2015. Původně menší a ne příliš známý projekt, který se město Prostějov rozhodlo podpořit „na zkoušku“ formou dotace z rozpočtu města, získal velmi rychle na oblíbenosti mezi seniory, a tak bylo na podzim 2015 vypsáno první výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na provozovatele služby – nejprve na roční období, od roku 2017 je pak výběrové řízení vypisováno na období dvou let.

 

Většina parametrů služby zůstala během let zachována

Službu může využívat osoba s trvalým pobytem na území města Prostějova a jeho městských částí, podmínkou je dosažený věk 65 let (a více). Smluvně jsou vymezena přepravní místa v rámci území města Prostějova, na která mohou být senioři přepravování (tj. nemocnice, polikliniky, ordinace obvodních a odborných lékařů, pobočky České pošty, úřady, náměstí T. G. Masaryka, hřbitovy a zařízení poskytovatelů registrovaných sociálních služeb). Jízdy jsou uskutečňovány v pracovních dnech v době od 6.30 do 15.30 hod. (dříve jen do 14.30 hod.). Seniorovi je za jízdu účtována cena ve výši 20 Kč, zbylé náklady za ujeté kilometry hradí město Prostějov. Aby senior mohl službu využívat, musí si vyřídit průkazku (řidič senior taxi totiž není oprávněn objednané osoby legitimovat, oprávněnost k využití služby tak senior prokáže tímto způsobem), kterou vystaví pracovnice Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. K vyřízení průkazu je nutné vyplnit a podepsat Žádost o průkaz SENIOR TAXI a Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely služby SENIOR TAXI. Dále je nutné předložit průkaz totožnosti, popř. průkaz ZTP/P (držitel průkazu ZTP/P může být přepravován s jednou doprovázející osobou, která převoz nehradí ani po ní nejsou vyžadovány identifikační údaje). Zároveň je možné, aby průkaz za seniora vyřídila jiná osoba. V tomto případě je nutné mimo uvedené formuláře předložit ještě navíc vyplněnou a podepsanou Plnou moc k vyřízení průkazu SENIOR TAXI (akceptováno bez nutnosti úředního ověření). Pracovnice Odboru sociálních věcí následně ověří správnost vyplněných údajů a vystaví průkaz. Bez registrace může senior službu využít jen za účelem vyřízení průkazky – tuto informaci pak nahlásí na dispečinku při objednání jízdy na magistrát. Zatím evidujeme bezmála 3 000 průkazů.

Původně byla služba zajišťována jedním automobilem, z důvodu plných kapacit a velkého zájmu o službu bylo zapojeno provozovatelem služby další vozidlo a navýšen byl také roční rozpočet služby. Při běžném provozu tak bylo od roku 2017 realizováno obvykle více než 1 000 jízd měsíčně, přičemž téměř 85 % tvořily jízdy k lékařům a do zdravotnických zařízení.

V roce 2021 vedení města Prostějova odsouhlasilo záměr pro vypsání zakázky malého rozsahu na další fungování služby Senior taxi pro období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023. V rámci výběrového řízení byla vybrána firma ROSI LOGISTIK. Jedná se o firmu, která službu zajišťovala doposud, senioři si proto nemusejí zvykat na žádné změny v automobilech, objednávkovém tel. čísle či řidičích.

Jsem ráda, že senioři budou tak moci využívat tuto oblíbenou službu i nadále.

RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora

 

Školství v dalším netypickém roce

Začátek roku vyzývá k bilancování a hodnocení. Je podmíněno tím, co se povedlo, co ne. A také v jakých podmínkách a možnostech šlo vše kolem nás. Pro školství to byl rok poznamenaný opět mnoha změnami a netypickým chodem. Snad se ani nechce psát ono tak frekventované slovo COVID. Točil se a bohužel stále se kolem něj točí celý náš současný život. A my se musíme učit žít s ním.

Jak to bylo ve školách? Bojovat s důsledky „covidu“ se pořád učíme. Dovoluji si zhodnotit, že jsme v tomto boji zdatní, učenliví a úspěšní. Kdo? Všichni, kterým jde o to zvítězit. A teď je třeba velebit to nejdůležitější, někdy jakoby obyčejné slovo, ale v mnoha případech to slovo největší a nejcennější. DĚKUJI. Ano, chci upřímně poděkovat všem těm bojovníkům za to, co dokázali.

Dětem za to, že vydržely doma při on-line výuce, bez sociálních vazeb, bez kamarádů a většinou jen s počítačem. Mnohé z nich se naučily lépe si organizovat čas, být více zodpovědné, pochopily, co je cílevědomost a jak vzácné a potřebné je být součástí kolektivu a mít v něm svou roli.

Rodičům je třeba poděkovat za vytvoření a sílu rodinného zázemí v odlišných podmínkách, za trpělivost a nasazení, kdy museli zvládnout roli živitelů rodin i garantů vzdělávání svých potomků.

Učitelkám v mateřských školách celospolečenský dík hlavně za to, že prakticky pořád mohly děti navštěvovat školky a díky tomu jejich rodiče zachraňovali naši poraněnou ekonomiku. Právě v mateřinkách byli všichni nejblíže přenosu nákazy. Tam je třeba vzít dítě za ruku, ukonejšit v náruči, pomoci při jídle, oblékání, utřít nos. Učitelé na našich základních školách také vyrostli a odváděli kvalitní práci. Díky školením a tlaku na sebevzdělání v oblasti počítačové gramotnosti se výrazně zkvalitnila distanční výuka. Učitelé se zdokonalili ve využívání nových komunikačních platforem, dobře se adaptovali na nové, těžké podmínky. K tomu přispěla i finanční podpora 1,75 milionu Kč od města na vybavení v oblasti digitalizace. Ze strany škol byla potřebným žákům zajištěna internetová konektivita, řadě rodin byly zapůjčeny notebooky. Distanční a hybridní výuka tak v nových podmínkách zachraňovaly vzdělávací proces a interakci se žáky.

Naše školství zasáhla pandemie opravdu hluboce. V Prostějově jsme ve školách i jinde s covidem zabojovali se ctí. Mnohému jsme se naučili, spousta úkolů je před námi. Dohonit zameškané, poučit se z nových výzev, vážit si opravdových hodnot. Věřme, že se školy už nebudou zavírat, že naše prostějovské školy naváží na solidní úroveň a v mnohém budou ještě lepší a kvalitnější. Potenciál ve vybavení našich škol a především v lidech rozhodně máme.

PaedDr. Jan Krchňavý, náměstek primátora

 

Speciální příloha ROČENKA 2021 je součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 10. ledna