I v loňském roce se Prostějované rozloučili s několika významnými osobnostmi, které opustily tento svět. Šlo o velice známé a oblíbené tváře z kulturního a společenského života, ze sociální oblasti i lékařského a také podnikatelského prostředí. I takto smutný dokázal být uplynulý letopočet 2021.

MUDr. Hana Řehulková

Loňské vánoční svátky byly bohužel poslední pro velice uznávanou pediatričku a dlouholetou primářku dětského oddělení prostějovské nemocnice. Na Hanu Řehulkovou z Držovic s láskou vzpomínají nejen rodiče malých dětí, které za celou dobu své lékařské praxe zachránila, ale i její kolegové a zástupci prostějovské radnice.

 

Karel Novák

Po krátké nemoci zemřel v úterý 16. února 2021 v prostějovské nemocnici fotograf Karel Novák. Bylo mu 84 let. Prostějovská kultura tím přišla jednak o tvůrce, který dlouhodobě překračoval její hranice, a jednak o člověka, jenž se vždy živě zajímal o práci jiných. Pro ostatní byl nejen vzorem, ale často i příjemným společníkem. Karel Novák miloval krásu ve všech jejích podobách. Nejčastěji a také nejraději ji objevoval u žen. Zatímco pro některé byl prostě fotografem nahotinek, jeho životní obzor byl výrazně širší i hlubší. „Byl vždy tam, kde se někdo svléká. A je zcela lhostejno, zda člověk v tu chvíli odhaluje svoji duši, či tělo,“ vystihl kurátor jeho poslední výstavy Miroslav Švancara. 

 

Josef Dolívka

Ve středu 17. března po dlouhé nemoci zemřel Josef Dolívka, velký znalec a milovník výtvarného umění, vína a života. Osobně se znal se všemi nejlepšími českými výtvarníky své doby včetně Maxe Švabinského, kterého pravidelně navštěvoval v jeho ateliéru. Uměním žil a rozuměl mu jako málokdo. V šedesátých letech se jako starosta zasadil o vytvoření památníku Petra Bezruče v Kostelci na Hané. Nepřehlédnutelnému organizátorovi prostějovského kulturního života bylo 87 let. V Prostějově byl znám hlavně jako úspěšný, neúnavný a všeobecně uznávaný organizátor obrovského množství výstav. Mimo to založil a dlouhá léta vedl klub přátel výtvarného umění v Prostějově, který působil při KK Duha, kde byla většina expozic umístěna. Aktivně se také podílel na pořádání mezinárodních setkání sběratelů grafiky z celé Evropy.

 

Renata Čekalová

Ve věku 64 let zemřela v polovině dubna Renata Čekalová. Ta celý svůj život zasvětila pomoci druhým. V Prostějově před 28 lety založila občanské sdružení Lipka. Rovněž byla u zrodu Senza dílny dávající práci a zároveň nový rozměr života lidem se zdravotním znevýhodněním. Dlouholetá ředitelka Lipky se potýkala s těžkou nemocí. Pro mnoho lidí na Prostějovsku byla symbolem sociální práce a ochoty pomáhat. Lipka díky ní nabízela smysluplnou činnost a vzdělání lidem se znevýhodněním, veškeré její aktivity vedly k pomoci druhým. Posledním jejím velkým počinem byl vznik chráněného bydlení ve Vrahovicích. V roce 2015 byla navržena na Cenu hejtmana Olomouckého kraje.

 

Alois Makovec

Velmi smutná a nečekaná zpráva přišla v sobotu 1. května ze Seloutek. Po krátké nemoci zemřel ve věku 62 let Alois Makovec. Jméno Makovec je zřejmě zbytečné v našem regionu představovat. Už od 19. století platilo na Prostějovsku jednoznačné spojení jména Makovec s řeznickým řemeslem. Po totalitním převratu v roce 1948 o své vybudované jméno firma přišla. Po sametové revoluci se však rodinný podnik i velkou zásluhou Aloise Makovce dokázal znovu postavit na nohy a vloni slavil 30 let na našem trhu. Oslav výročí už se však bohužel nezúčastnil. Kromě práce v rodinném podniku Alois Makovec věnoval své úsilí obci Seloutky, kde při obecním úřadu zastával funkci zastupitele a byl předsedou kontrolního výboru.

 

RNDr. Boris Vystavěl

 

Během posledního dne roku 2021 zemřel bývalý místostarosta Prostějova a dlouholetý sportovní funkcionář Boris Vystavěl. Místostarostou byl během prvního volebního období po svobodných volbách v roce 1990. Poté se věnoval sportu, byl předsedou Sportovního klubu Prostějov. Už v roce 1976 stál u zrodu oddílu orientačního běhu TJ Železárny Prostějov. V devadesátých letech minulého století byl místopředsedou Českého svazu orientačních sportů a až do roku 2018 působil jako člen krajského výboru České unie sportu a předseda České unie sportu v Prostějově. Věnoval se rovněž pedagogické činnosti, byl u zrodu Reálného gymnázia v Prostějově. Za rok 2018 obdržel prestižní Cenu města Prostějova.

 

Speciální příloha ROČENKA 2021 je součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vychází v pondělí 10. ledna