Nejen děti a rodiče, ale ani různé školské asociace zatím nevědí, jak budou přijímací zkoušky probíhat. Ani Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zatím nepředstavilo žádný konkrétní plán. Vše bude totiž záležet na epidemické situaci a Ministerstvu zdravotnictví. Jisté je však to, že čím déle nastalá situace bude trvat, tím bude mezi dětmi větší propast a zkoušky to může hodně ovlivnit.

O tom, že přijímačky nebudou probíhat tak, jako probíhají obvykle, nemůže být ani řeč. Už během druhého pololetí minulého školního roku žáci ztratili dlouhé období na distanční výuce. Návrat do lavic navíc dlouho nevydržel a nyní už se zase načítají týdny on-line výuky. Je otázkou, zda je vůbec možné přijít na řešení, které by vyhovovalo většině. Zatímco od roku 2016 jsou přijímací zkoušky řízeny státně, je dost možné, že přijímačky budou rozděleny podle škol. Je otázkou, jakým způsobem vyřešit narůstající rozdíly mezi žáky.

Odlišná startovní čára

Sto lidí, sto chutí. Sto škol, sto jiných způsobů. Co z toho vyplyne pro přijímací zkoušky? Všechny základní školy se drží daných osnov, ale i během prezenční výuky se najdou rozdíly v probírané látce. Někde zkrátka probíhá distanční výuka zcela bez problémů a žáci stíhají i většinu látky, kterou by brali ve škole, někde to zase pro změnu vázne a děti jsou pozadu a s učivem si neumí poradit. Při on-line výuce se rozdíly ještě více projeví. Nadějí pro některé žáky by mohlo být doučování, jenže…

Ať probíhá on-line výuka jakýmkoliv způsobem, většina dětí potřebuje s probíranou látkou pomoci. Někdo například vůbec, další jen občas, ale velká skupina žáků on-line výuku nezvládá a potřebuje vysvětlování. To ovšem znamená velké starosti pro rodiče. Ne všichni se v učivu orientují, neumí být nápomocní. A i z těch rodičů, kteří dětem látku umí vysvětlit, je velké procento, které na doučování nemá dostatek času a prostoru.

Poslední možností tak pro většinu rodičů zůstává sehnat někoho na doučování. Ten dětem pomůže s různými předměty. Jenže to také není zadarmo, ne každý si tento „luxus“ může dovolit. Jak je tedy patrné, současná situace znamená velké problémy pro děti a rodiče, jen malé procento se jim zcela vyhne.

Jak tedy vyřešit přijímací zkoušky?

Státní přijímací zkoušky, které jsou pro všechny žáky stejné a dokáží srovnat, kdo na tom jak je, jsou určitě dobré, jenže v dnešní složité době to tak opravdu udělat nejde. I žáci ze stejné školy na tom mohou být odlišně. Ministr školství slíbil, že do konce listopadu představí způsob, jak budou přijímací zkoušky probíhat. Už nyní je však zřejmě jasné, že ať ministerstvo vymyslí jakýkoli způsob, určitě se to nevyhne kritice. Jen těžko se však v koronavirové době dokáže zrodit takové řešení, které by vyhovovalo všem. Ač to je opravdu složité, je potřeba především zachovat klid a nestresovat se. Třeba to nakonec nebude tak zlé, jak to nyní vypadá.