Rok 2020 se blíží ke konci a nadchází čas adventu. V neděli 29. listopadu zapálíme na našich věncích první adventní svíci. Málokdo však přesně ví, co čtyřtýdenní čekání na vánoční svátky znamená.

V podstatě jde o období posledních čtyř neděl před Vánoci, přesněji řečeno narozením Ježíše Krista 25. prosince. První zmínky o tomto období pochází ze 4. století. Od té doby byl oficiální začátek liturgického (církevního pozn. red.) nového roku uveden právě na den narození Ježíše. Od 12. století se považuje za počátek tohoto roku právě první adventní neděle.

Samozřejmě z praktického hlediska znamená příchod adventu horečnaté nákupy, které letos budou o dost složitější. Prozatím je zavřené velké množství obchodů, kde se dárky dají nakoupit. Proto nezbývá než věřit, že se brzy otevřou a uděláme radost našim nejbližším.

Dnes už si bohužel význam tohoto čtyřnedělí většina lidí neuvědomuje. Pracují jak o život, kromě zapálení svíčky žádné větší oslavy často nevidíme. Nejvíce se na vánoční svátky přirozeně těší ti nejmenší. Dospělí lidé je již vnímají jen jako nutnou starost.

Adventní věnec

Adventní věnec je symbolem vítězství a královské důstojnosti. Stejně tak o něm mluví Bible. Jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Věnec je tedy známka toho, že je někdo očekáván – v tomto případě právě Ježíš. Světlo z hořících svící je symbolem rozptýlení strachu a temnoty, které jeho příchod znamená.