Na posledním jednání zastupitelstva města se mělo schvalovat přijetí dotace Olomouckého kraje ve výši 100 tisíc korun na uspořádání kulturních akcí v rámci Prostějovské zimy. Primátor František Jura však tento bod programu stáhl, a měl k tomu důvod. Tradiční festival kulturních akcí byl totiž z všeobecně známých důvodů zrušen. Co ale s dotací od krajského úřadu?

O tom rozhodovala až rada města na svém jednání v úterý 24. listopadu. „Hejtmanství městu Prostějovu schválilo poskytnutí finanční dotace ve výši 100 tisíc korun. Z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci covid-19 jsme se však rozhodli neriskovat a zimní kulturní dění v Prostějově zcela utlumit. Získané krajské finance je tedy třeba vrátit,“ vysvětlil postup kolem neinvestiční dotace primátor František Jura.

Finanční prostředky, které kraj Prostějovu poskytl, měly podpořit materiálně-technické a organizační zajištění a honoráře akce Prostějovská zima. Ta se ovšem, jak již bylo uvedeno, nekoná a tak měly finance putovat zpět do hejtmanské pokladny. Krajský úřad ovšem navrhuje jiné řešení! „Na radě jsme schválili přijetí výše popsané dotace a znění smlouvy o poskytnutí dotace. Následně však došlo k onomu zrušení akce, proto na svém dalším jednání Rada města Prostějova revokovala toto rozhodnutí a nedoporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí hejtmanské dotace, neboť měla za to, že finance nebude možno využít. Poté jsme byli krajem informováni o možnosti zažádat o prodloužení čerpání dotace do roku 2021 s následným vyúčtováním v roce 2022. Této možnosti rádi využijeme a doporučíme na prosincovém zasedání zastupitelům schválit jak ono přijetí dotace, tak i smlouvy o jejím poskytnutí. Věříme, že koronavirová nákaza nebude dál, tedy v roce 2021, komplikovat zimní kulturní radovánky a Prostějovskou zimu bude možno zorganizovat,“ přeje si Milada Sokolová, náměstkyně primátora pro kulturu v Prostějově.