Život, ať je jakýkoliv, je tou největší odměnou. Dokud za něj budeme vděční, budeme i šťastní. Případné pocity hořkosti máme ve své moci, je jen na nás, zda se jimi necháme ovládnout. To bylo závěrečné poselství pašijového příběhu Ježíše Krista, který působivým způsobem ztvárnili zpěváci Richard Pachman a Dita Hořínková. Jejich vystoupení v úžasném prostředí depozitáře Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem předcházelo slavnostní odhalení loveckého kočáru posledního českého krále a rakouského císaře. Akce se konala uplynulý pátek 1. dubna, tedy přesně 100 let, jež uplynuly od úmrtí Karla I. A Večerník u toho nemohl chybět.

„Zachovej nám Hospodine císaře a naši zem!“ Za zvuků rakouské císařské hymny zpívané Karlem Kekešim byl v depozitáři Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem slavnostně odhalen lovecký kočár vybavený i brokovnicí. Ten kdysi patřil poslednímu rakouskému císaři, českému i uherskému králi a markraběti moravskému Karlu I.