Zatímco se v říjnu počet lidí bez práce v Olomouckém kraji ještě snížil, během listopadu byl evidován pravý opak. Na konci předposledního měsíce v roce se celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji zvýšil na 15 797 osob, počet hlášených volných pracovních míst klesl na 7 503 a podíl nezaměstnaných osob mírně vzrostl na 3,7 procenta. To jsou základní fakta ze statistik Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci.

„Ke 30. listopadu jsme evidovali 15 797 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 542 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku pak o 4 669,“ prozradil Jaroslav Mikšaník, vedoucí analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

Z tohoto počtu bylo 14 913 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, což je o 621 více než na konci předchozího měsíce. „Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 4 798 osob. V průběhu měsíce listopadu bylo nově zaevidováno 2 368 lidí, což značí nárůst o 207 osob více a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku je to méně o 171. Z evidence odešlo o 528 osob méně než v předchozím měsíci a o 566 než ve stejném měsíci minulého roku, celkem to bylo 1 826 uchazečů o zaměstnání. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 228, to je o 381 méně než v předchozím měsíci a o 142 méně než ve stejném měsíci minulého roku, dalších 236 bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, což je o 96 méně než v předchozím měsíci a o 151 než ve stejném období minulého roku. Dalších 598 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ rozebral velice podrobně statistická data Mikšaník.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech došlo k nárůstu nezaměstnanosti. Na Jesenicku se počet zvýšil nejvíce, naopak na Šumpersku vzrostl nejméně, pouze o 34 osob. Co se týká Prostějova, tak místní pobočka evidovala ke 30. listopadu celkem 1 964 nezaměstnaných, z toho 1 102 žen. Oproti říjnu tak v evidenci přibylo 91 osob bez práce. „V Prostějově je pak hlášeno 1 603 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných osob se zvýšil o desetinu procentního bodu na 2,6 procenta,“ uvedl vedoucí analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

Ke konci měsíce bylo v kraji mezi nezaměstnanými evidováno 8 062 žen, jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 51 procent. V evidenci je 2 390 osob se zdravotním postižením, což představovalo 15 procent z celkového počtu nezaměstnaných. „Ke konci listopadu bylo evidováno 951 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 11 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 323 osob. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 055 uchazečů o zaměstnání, což je dvaatřicet procent všech uchazečů vedených v evidenci,“ přidal další čísla Jaroslav Mikšaník.

Olomoucký kraj evidoval ke 30. listopadu celkem 7 503 volných pracovních míst, což je o 215 méně než v předchozím měsíci a o 2 824 než ve stejném měsíci minulého roku. „Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,1 uchazeče, z toho nejvíce v regionu Jeseník (4,8), nejméně naopak na Prostějovsku, a to pouze 1,2 osoby na jedno volné pracovní místo,“ uzavřel vedoucí analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.