Před osmdesáti lety – 7. května 1942 –  proběhla jedna z největších hromadných poprav účastníků moravského odboje. V koncentračním táboře v Mauthausenu u Lince bylo u zdi kamenolomu zastřeleno 72 osob. Byli mezi nimi i čtyři občané Prostějova a účastníci protifašistického odboje:

 

Vojtěch Outrata  *8. dubna 1902 Dřevnovice  + 7. května 1942 Mauthausen,  funkcionář sociálně demokratické strany, od roku 1928 vedoucí redaktor Hlasu lidu v Prostějově, v letech 1936–1939 zastupitel a člen rady, účastník odboje v rámci Petičního výboru Věrni zůstaneme. 3. prosince 1941 byl zatčen, odsouzen stanným soudem 20. ledna 1942 v Brně a deportován do Mauthausenu, kde byl popraven. Jeho památku připomíná v Prostějově název ulice a pamětní desky v budově radnice.

Ferdinand Barták *8. října 1895 Zavadilka (nyní místní část Budětska)  +7. května 1942 Mauthausen, řídicí učitel I. obecné chlapecké školy v Palackého ulici v Prostějově, člen Petičního výboru Věrni zůstaneme, člen Sokola, byl vedoucím činitelem tzv. Moravské pětky. Společně s učitelem Františkem Vetešníkem získali rozsáhlý okruh spolupracovníků, například profesorku gymnázia Helenu Dobovou, poštovního inspektora Antonína Hrubana, lékaře MUDr. Rudolfa Bednáře, poštovního adjunkta Miroslava Hermanna, účetního Josefa Kováře, krejčí Vladimíra Husáka a Františka Kusáka, právníka Okresního úřadu JUDr. Augustina Janků, typografa Tomáše Dvořáka a obchodníka Jaroslava Zbořila. 21. října 1941 byl zatčen a 20. ledna 1942 byl stanným soudem v Brně odsouzen za porušení veřejného pořádku a přípravu velezrady. Byl uvězněn v Mauthausenu, kde byl popraven. V Prostějově bydlel v ulici U Stadionu č. 32. Za činnost v profašistickém odboji mu byl udělen Československý válečný kříž 1939 in memoriam.

František Vetešník *15. srpna 1902  Dlouhá Ves (nyní část obce Vrchoslavice)  + 7. května 1942  Mauthausen, učitel I. obecné chlapecké školy v Palackého ulici v Prostějově a obecné školy v Držovicích, byl zapojen do protifašistického odboje v rámci tzv. Moravské pětky a Petičního výboru Věrni zůstaneme a Obce sokolské v odboji, člen Sokola. Byl zatčen 14. října 1941 a odsouzen stanným soudem v Brně. 3. února. 1942 byl deportován do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byl popraven.

Jména obou odbojářů najdeme na pamětní desce v budově ZŠ v Palackého ulici ve vestibulu sokolovny na Skálově náměstí  a Františka Vetešníka také v obci Držovice.

František Grepl  *7. března 1906 Kořenec u Blanska  +7. května 1942 Mauthausen, stolař, člen Petičního výboru Věrni zůstaneme, v Prostějově bydlel v Hradební ulici č. 5, za protifašistickou činnost byl odsouzen 20. ledna 1942 stanným soudem v Brně a popraven v Mauthausenu.

Čest jejich památce!