Víte, že 80 procent konfliktů pramení z očekávání? Komunikace jakožto výměna informací mezi dvěma a více lidmi je mnohdy složitější, než bychom chtěli. Pochopit se s některými lidmi je občas velice náročné a vyčerpávající. Ačkoliv není divu, každý z nás vyrůstal v jiných podmínkách, zažil jiné situace, máme tedy odlišné vzorce jednání, vnímání a chápání. Namístě je tedy práce nejen s námi, ale i s ostatními. Pojďme se podívat na to, jak komunikovat efektivně, abychom se vyhnuli možným nedorozuměním.

Jak již bylo řečeno v úvodu, platí fakt, že 80 procent konfliktů pramení skutečně z očekávání. Ať už se jedná o situace v zaměstnání, nebo v osobním životě, je vhodné si předem říct, co kdo od situace čeká, čímž se sníží nedorozumění, ale i případné napětí. Stačí položit otázku, jaké máš očekávání či jaké je tvé očekávání? Tím se otevře možnost volby. Dotyčný jednak pocítí, že máte zájem na shodě, ale také vy jako tazatel máte možnost něco se dozvědět a s informacemi pracovat dále. Bez této otázky si obě strany mohou vytvářet domněnky a může vznikat situace typu: „On mi to neřekl, tak jak to mám vědět“ nebo „nevyjádřil se přesně, neptal ses…“. Pozor, nestačí však direktivní způsob jednání typu: „Očekávám, že bude hotové to a to“. Uvedený způsob jednání může vzbudit strach, bloky, které opět mohou vyvolat nedorozumění a bariéry.

Další metodou v rámci efektivní komunikace je projev námitky. Námitky není potřeba brát vždy špatně, ba naopak, samozřejmě záleží na podání, ale pamatujte si, že námitka je vždy projev zájmu a podle toho s ní tedy nakládejte. Velkou úspěšnost v komunikaci vám ale zajistí dohoda. Pokud na začátku zvolíte možnost dohody, tak je v rámci komunikace až o 60 procent větší úspěšnost. Dohoda je vždy lepší písemná (max. 10 stručných bodů), ovšem ne všechny situace to dovolují.

A jak taková dohoda vypadá? Otevřeně si říct například: „Mám na vás půl hodinky čas, vyhovuje vám to? Přestávka by byla 10 minut, je to v pořádku? Můžeme se domluvit na vypnutí mobilu? Můžeme se domluvit, že se vyvarujeme toho a toho? Můžeme se domluvit na tomto systému, nebo jaký na to máte pohled? Potřeboval bych to a to, je to možné? Myslíte, že byste zvládl zařídit to a to?“, zkrátka prostřednictvím otázek se dohodnout. Vždy platí lépe dohoda než nařizování nebo oznamování. U dohody má totiž druhá strana pocit, že vám na ní a společném výsledku nebo cíli záleží.

Vždy bychom měli mít zároveň na paměti respekt k názorům druhé strany a také k různým odlišnostem. Důležitá je také empatie k emocím, zkuste se vcítit do druhé strany z jejího pohledu, dále proaktivita ve smyslu otázek: „Jak se domluvíme na tom a tom? Ráda bych se domluvila na průběhu toho a toho“. Jednak je to preventivní opatření opět proti nedorozuměním, ale také tato forma otázek působí dobře na zklidnění situace i jejího vývoje, protože obě strany budou jasně vědět, co bude. Na další techniky efektivní komunikace se podíváme zase v červnu. Prozatím zkuste s chutí aplikovat, co jsme si dnes pověděli.