Programy mateřského centra Cipísek se pomalu blíží ke konci školního roku. Po dvouleté sezoně přechodů z centra do virtuálního světa ten letošní školní rok konečně proběhl podle plánu celý v realitě. „A za velkého zájmu rodičů s dětmi, za což moc děkujeme,“ vzkázala hned úvodem Markéta Skládalová z MC Cipísek.

Do konce června probíhají v centru pravidelné programy pro rodiče s dětmi. Vzhledem k letnímu počasí se některé lekce konaly i v parku a užily si je děti i dospělí.