Letošní ročník soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje 2022 zná své vítěze. Letošní nejprestižnější ocenění Zlaté stuhy si odnesly Slatinice na Olomoucku a kromě ocenění obdrží obec také 200 000 korun. Na třetí příčce v hlavní kategorii skončily Němčice nad Hanou, které od kraje obdrží 100 tisíc. Ocenění se z regionu dočkaly ještě Čelechovice na Hané, které získaly Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže proběhlo ve středu 15. června.

„Za dobu svého trvání si tato soutěž vydobyla nezastupitelné místo mezi významnými akcemi Olomouckého kraje. Těší mě, že se obce do této soutěže stále hlásí. Svědčí to o jejich zdravém sebevědomí a chuti ukázat ostatním, že se mají čím pochlubit. Gratuluji všem oceněným obcím a sdílím jejich radost,“ řekl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Z vítězství v této tradiční soutěži se letos radují ve Slatinicích, kterým bude Zlatá stuha předána přímo v jejich obci 24. srpna. Na druhém místě skončila obec Písečná na Jesenicku a bronzovou příčku obsadily Němčice nad Hanou, kde mají z úspěchu velkou radost. „Jsme opravdu rádi, že se nám podařilo takové ocenění získat a že jsme hlavně po těch dvou těžších letech zase mohli uskutečnit projekt, na kterém se podílelo celé spektrum našeho města. Všem patří velký dík. Myslím si, že jsme zapůsobili i tím, že jsme byli opravdu skvěle sehranou partou. Obrovské poděkování patří všem organizátorům a pracovníkům úřadu, protože ti skvostně připravili všechno do posledního puntíku,“ řekla k ocenění místostarostka obce Jana Oulehlová.

A co obnášel projekt, se kterým do letošního ročníku soutěže Němčice šly? „Zakomponován byl městský úřad, základní umělecká škola, byty pro seniory pod vedením pana Klevety. Představili jsme také naše hasiče, připravovanou plochu pro výstavbu nových rodinných domů a zakončení proběhlo v našich sportovních areálech, kde jsme navštívili novou školní halu i zrekonstruovanou školu. Tím, jak bylo vše nachystáno a každý se ujal zodpovědně své role, jsme rozhodně zanechali skvělý dojem,“ nastínila Oulehlová. „Moc si tohoto ocenění vážíme,“ dodala.

Velkého úspěchu dosáhli také v Čelechovicích na Hané. Obec získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. „Obrovské poděkování patří zastupitelstvu, zaměstnancům obce, kteří se starají o veřejná prostranství, ale i všem občanům, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, podílejí se na rozvoji obce a aktivně se zapojili do prezentace obce. Z ocenění máme opravdu velkou radost, protože jsme od kočičích hlav ušli velký kus cesty. Cena je pro nás velkým úspěchem, ale také závazkem k tomu, abychom pokračovali nadále v tvorbě krajiny a snažili se přírodě alespoň částečně vrátit to, co jí často bereme,“ prozradila k tomuto úspěchu starostka obce Jarmila Stawaritschová.

Za získáním ocenění stála řada významných projektů, které se v obci podařilo v posledním období uskutečnit. „V posledních letech se nám podařilo provést výsadby jak v obci, tak i v extravilánu. Velkým projektem, který jsme poslední dva roky realizovali, byl ÚSES (Územní systém ekologické stability – pozn.red.). Předmětem projektu je realizace části nových prvků, které byly vymezeny v rámci dokončených komplexních pozemkových úprav. Vznikly nové interakční prvky, lokální biocentra, biokoridory, regionální biokoridory a ovocný sad, které budou působit jako stabilizační části krajiny s pozitivním vlivem na okolí, včetně realizace I. etapy naučné stezky. Navázali jsme tímto projektem na stavby suchých poldrů ve Studenci i pod Kaplí, které realizoval Státní pozemkový úřad. Cením si velmi dobré spolupráce. Podařilo se nám také ozelenit i další plochu v obci, což je část území po bývalém areálu cukrovaru získaného darem od firmy Armex Oil Děčín. Vytvořili jsme zde projekt Obecní park u cukrovaru. Myslím si, že to byly hlavní aspekty k získání ocenění, ze kterého mám upřímně velkou radost,“ uvedla dopodrobna starostka Čelechovic na Hané.