Už více než rok je pravidelným bodem programu jednání prostějovských zastupitelů týkající se vývoje připravované revitalizace jižní části centra Prostějova. Minulé úterý zastupitele zajímalo hlavně to, jakým způsobem pokročil projekt rekonstrukce Společenského domu.

„Nacházíme se v době, kdy soud bude pravděpodobně projednávat žalobu společnosti Manthellan ohledně jejího požadavku na zaplacení 320 milionů korun za údajně zmařenou investici. Navrhuji, abychom zřídili pracovní skupinu stejně jako v minulosti, která by se touto problematikou zabývala. Spor s Manthellanem bude určitě velice náročný a je třeba mu čelit s fakty, která se během uplynulých deseti let vyskytla,“ načal toto téma, i když trochu z jiného soudku, Aleš Matyášek (Na rovinu!).

V tomto úmyslu ho podpořil také lídr Změny pro Prostějov. „Souhlasím s tímto návrhem. Mě by ale teď zajímalo, jaké jsou novinky v projektu rekonstrukce Společenského domu,“ obrátil pozornost zpět k danému tématu Jan Navrátil. „Materiál s několika variantami, jak postupovat v případě rekonstrukce ‚Kaska‘ byl projednán radou města a následně bude přeposlán všem zastupitelům. Vzhledem k tomu, že tato investice bude podle hrubého odhadu kompletně stát až dvě stě milionů korun, musí celý proces schválení projektu projít složitým kolečkem. Čeká nás i žádost o dotaci, protože rozpočtové možností města na tuto investici nestačí. K výslednému projektu samozřejmě hodláme uspořádat semináře se všemi zastupiteli, na kterých chceme projednat všechny postupy při nákladné rekonstrukci,“ předeslal Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov pro stavební investice. „Počítáme s tím, že kompletní materiál ohledně dalšího postupu bude připraven začátkem příštího roku tak, abychom byli schopni naplánovat nejen rekonstrukci Společenského domu, ale připravit rovněž výstavbu parkovacích ploch, přemístění a vybudování nové tržnice včetně dalších úprav v jižní části centra města,“ dodal Rozehnal.