V české zemi máme mnoho klenotů. A pokud se zaměříme na jídlo, jedním z nich jsou ryby. I přesto, že jsme vnitrozemský stát, má u nás chov i lov ryb velkou tradici a v této souvislosti i putování za rybníky. Někteří tak činí právě kvůli rybaření, další ale zase za rekreací či procházkou. To vše můžeme jen doporučit.

Rybníky jsou zajímavé mnohým. Třeba pestrostí jejich využití. Přispívají zadržet vodu v krajině, chovají se v nich ryby. Někdy pomáhají před povodněmi, často slouží rekreačním účelům. A vždy v krajině tvoří zajímavý, příjemný krajinotvorní prvek.

Prostějovsko a blízké okolí jich má spoustu, stejně jako je různé jejich využití. Asi nejznámější je rybník Podhradský v Plumlově. Rekreace? Jasně, proč ne. Lov ryb? Ano, rybáři zde pořádají každoročně výlovy. A místo je navíc díky zámku na skále velmi fotogenické.

Totéž se ale dá říct třeba o Tovačovu, který coby místo rybníkářství opravdu na Moravě vyniká. Jsou zde hned dvě soustavy rybníků. U některých se stále těží štěrk. Jinde naopak dění utichlo a nyní jsou místa oázou klidu. My doporučujeme – kromě koupele tam, kde je to dovolené – procházku mezi rybníky, které se nacházejí na cestě od Tovačova na Dub. Stane se vám, že budete vodou zcela obklopeni. A v podvečer, když se k tomu přidají žáby a také velké množství labutí, je to nepopsatelný zážitek.

Ještě na Prostějovsku naopak najdete další dvě soustavy rybníků. První z nich je u Bohuslavic, druhá u Hrdibořic. V prvním případě kolem vede i turistická značka. Rybníky jsou uprostřed lesa, příjemná procházka je tak zajištěna. Druhá soustava se rozprostírá u Hrdibořic. V tomto případě jsou rašelinové mokřady a rybníky chráněnou přírodní památkou. A rozhodně dobrým důvodem, proč vytáhnout paty z domu a jít se projít.

 

Tematickou stranu PROSTĚJOVSKO & KRIZEM KRAZEM REGIONEM najdete v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 25. července