Lidé opět otevřeli svá srdce v pravou chvíli! Desátý ročník akce Strom splněných přání pořádal Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci se spolkem Dobré místo pro život. Radost mohli dárci opět udělat dětem i seniorům z naší oblasti. Letos to bylo téměř 330 dárků! K majitelům se pak dostaly úplně všechny.

Dárky putovaly do Domova pro seniory v Jesenci, Charity na Daliborce, Domova pro seniory v Nerudově ulici, Centra sociální pomoci v Lidické, ADP – SANCO – Dům domácí péče, prostějovské Léčebny dlouhodobě nemocných, Azylového domu pro rodiče s dětmi, do sociálně slabých rodin, o které pečuje SOS Kompas Prostějov a rovněž do Dětského domova Plumlov a Konice. „Letos sociální pracovníci vytipovali 330 potřebných. Všechna přání našla své ‚Ježíšky‘ a já jsem dárky v minulých dnech rozvezla,“ uvedla prostějovská hlavní organizátorka, předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.

Ta zároveň vyjádřila díky všem, kteří se do akce zapojili. „Velmi si všech dárců vážím a chtěla bych jim poděkovat za splnění vánočních snů potřebným. A tím spíš, že dárků bylo o několik desítek víc než vloni. Děkuji všem za vstřícnost a přidávám přání krásných svátků a všeho nejlepšího v novém roce. Doufám, že se u Stromu splněných přání setkáme i v roce 2021,“ dodala Sokolová.