Křesťané si na Štědrý den připomínají příchod Ježíše Krista, s tímto dnem se pojí i večerní návštěvy kostelů a účast na půlnočních bohoslužbách. A právě o Vánocích do svátečně vyzdobených svatostánků zavítají i ti, kteří je pravidelně nenavštěvují.

„Opatření k zamezení šíření koronavirové nákazy se dotýkají i této oblasti. Od osmnáctého prosince platí rizikový stupeň čtyři, což znamená, že bohoslužeb se bude moci zúčastnit jen takový počet účastníků, který odpovídá dvaceti procentům míst k sezení v daném kostele. Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov bude vánoční bohoslužby slavit především ve svém největším kostele Povýšení svatého Kříže,“ prozradil Aleš Vrzala, farář kostela Povýšení svatého Kříže v Prostějově s tím, že už dnes lze získat bezplatnou vstupenku na vánoční bohoslužby, aby se předešlo zbytečným nedorozuměním. „Bohoslužby se může zúčastnit ten, kdo má vstupenku, v případě volných míst ji dostane u vstupu. Časy bohoslužeb a informace o volných místech naleznete na odkazu: https://bit.ly/VstupenkyPsk,“ informuje Večerník a s ním i všechny věřící Vrzala.

„Z uvedených důvodů si dovolím širokou veřejnost letos nezvat k návštěvě vánočních bohoslužeb. Ale do vánočně vyzdobeného kostela Povýšení svatého Kříže a betléma všechny srdečně zvu, je otevřený každý den v uvedených časech. Všechny bohoslužby přenášíme na youtube.com/prostejovfarnost. Na našem kanále najdete i další zajímavá videa – například adventní hudební zastavení a virtuální prohlídku kostela. Aktuální informace pa na našich intenetových stránkách prostejovfarnost.cz a na facebook.com/prostejovfarnost,“ vzkazuje farář.

vánoční bohoslužby v kostele povýšení svatého kříže v prostějově

čtvrtek 24. prosince               9.00 - 13.30 a 17.15 - 20.30 hodin

pátek 25. prosince                  12.00 - 17.30 hodin

sobota 26. prosince                12.00 - 18.00 hodin

neděle 27. prosince                12.00 - 18.00 hodin

pondělí 28. prosince              9.00 - 18.00 hodin

úterý 29. prosince                  9.00 - 17.30 hodin

středa 30. prosince                 9.00 - 18.00 hodin

čtvrtek 31. prosince               9.00 - 14.30 a 16.00 – 18.00 hodin

pátek 1. ledna                         12.00 - 17.30 hodin

sobota 2. ledna                       9.00 - 18.00 hodin

neděle 3. ledna                       12.00 - 18.00 hodin

Přitvrzení protiepidemických opatření, k němuž minulé pondělí sáhla vláda České republiky, se týká rovněž návštěv kostelů. A pocítí to hlavně lidé, kteří se v rámci vánočních bohoslužeb rozhodnou navštívit svatostánky. Kromě jiného je zakázáno zpívání a do kostela mohou pořadatelé vpustit jen pětinu z celkové kapacity.

Podle usnesení vlády ČR z pondělí 14. prosince se s přechodem na čtvrtý stupeň systému PES snížil s účinností od pátku 18. prosince povolený počet osob na bohoslužbách z 30 na 20 procent kapacity kostela. Toto opatření má podle ministra zdravotnictví trvat do středy 23. prosince.

„Je omezené právo pokojně se shromažďovat tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, a shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 procent míst k sezení. Přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují minimální rozestupy dva metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu,“ vysvětloval po pondělním zasedání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný. A jak dodal, shromáždění pořádaná církví včetně vánočních bohoslužeb jsou povolená v době od 05.00 hodin do 22.59 hodin.