S koncem prázdnin obec Otaslavice ve spolupráci s místním Sokolem a sdružením přátel školy připravila pohádkovou stezku pro děti, která prověřila nejen jejich fyzickou zdatnost, ale i znalosti, především ty pohádkové. Zhruba dvoukilometrová trasa začínala na místním koupališti, kde si děti společně s rodiči vyzvedly kartičky s křížovkou. Po absolvování trasy a za správné znění tajenky na ně v cíli čekala sladká odměna. Do Otaslavic zavítalo více než 140 natěšených dětí.

Organizátoři pro účastníky připravili vyvedený plánek, podle kterého nikdo nezabloudil. Spojoval patnáct stanovišť a na každém čekala některá z pohádkových postav. Nechyběla klasika, ale i moderní pohádky. Děti se tak těšily na perníkovou chaloupku s ježibabou, Rumcajse, princezny, ale také třeba Mimoně či Spongeboba. 

Za každý splněný úkol následovala malá sladká drobnost. Na stanovištích totiž děti plnily úkoly, které prověřily jejich fyzickou zdatnost, jemnou motoriku a znalosti. Mimo to nechyběla také lukostřelba či další zajímavé disciplíny. Sladkou odměnu vždy doplnila také jedna z odpovědí nápomocná k vyplnění tajenky. 

V cíli si pak děti vyzvedly větší sladkou odměnu za absolvování pohádkové stezky a mohly si ještě užít krásné odpoledne v areálu koupaliště, kde pro ně byl připraven doprovodný program včetně diskotéky, malování na obličej či tetování. S akcí byli spokojeni i rodiče, kteří chválili vzornou přípravu i prvotřídní servis.

„Největší obavy jsme měli z počasí, protože v případě deště i před akcí bychom se nevyhnuli blátu, což by bylo nepříjemné. Naštěstí ale vyšlo skvělé počasí a všichni si akci pochvalovali, za což jsme moc rádi. Dorazilo přes sto čtyřicet dětí a skvěle si tak užily zakončení léta. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci akce,“ doplnil za pořadatele Mojmír Sokol.