Ani nouzový stav a přijatá vládní opatření nezastavily zaměstnance Perfect Distribution a AGEL Trade, aby pokračovali v nastavené tradici ve vánočním obdarování seniorů ve vybraném zařízení sociální služby.

Letos splnili společné přání, které využijí všichni klienti Domova pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici. Za vybrané peníze koupili do společenské místnosti vodní fontánu, která je nejen krásnou dekorací, ale především zvlhčuje a pročišťuje vzduch. Za zbylé prostředky pak pořídili respirátory a jako podporu dobré vůle svých zaměstnanců koupila firma televizor.

„Je důležité, abychom ani v této mimořádně náročné době nezapomínali na osoby, které jsou odkázány na pomoc druhých. Zejména senioři, ti jsou nyní odloučeni od svých blízkých a mohou se cítit osamělí. Přestože jsme tento projekt letos uchopili jinak, výsledek je stejný – udělali jsme radost a splnili jsme přání, a to bylo naším cílem,“ řekl Tomáš Lyžbicki, předseda představenstva Perfect Distribution.