Včera (7. 11. 2022) se v Pevnosti poznání v Olomouci uskutečnilo slavnostní vyhlášení 2. ročníku této soutěže v Olomouckém kraji. Město Prostějov získalo 1. místo v kategorii „Obce s rozšířenou působností“ a Městská policie Prostějov získala 3. místo v kategorii „Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců“.

 

„V loňském roce se město Prostějov umístilo na 3. místě a letos jsme vyhráli. Mám velkou radost, že činnosti, které všichni na magistrátu vykonáváme, byly odborníky oceněny. Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří se na získání ocenění podíleli a mají na něm lví podíl,“ uvedla Milada Sokolová, 1. náměstkyně primátora, která cenu převzala.

Cena hejtmana je udělována ve spolupráci s Radou kvality ČR.

Cílem soutěže je ocenit podnikatelské subjekty (firmy) a organizace veřejného sektoru, obce, mikropodniky a živnostníky, které jsou aktivní v Olomouckém kraji na poli společenské odpovědnosti organizací a iniciovat zájem o uplatňování těchto principů zejména v problematice regionální, sociální, ekonomické a environmentální odpovědnosti.