Zvelebování obce i jejího okolí a pořádání akcí. Tak to je důvod, proč byl v roce 2020 založen Okrašlovací spolek Lešany. A své cíle plní jeho členové i příznivci skutečně s elánem.

 

První listopadovou sobotu proběhla v Lešanech výsadba, do níž se pustili dobrovolníci z řad místních. „Zasadili jsme dvacet ovocných stromů, všem zúčastněným děkujeme,“ vzkázal Milan Mihalčin z Okrašlovacího spolku Lešany.

Spolek se skládá zejména z mladých rodin, které se do obce relativně nedávno přistěhovaly. Za sebou už má mimo jiné zřízení Ježíškovy pošty, řadu společných úklidů odpadků či organizaci několika sportovních odpolední. Hlavní aktivity pak upírá k pronajatému sadu nad obcí, o který se dlouhodobě stará a kde také proběhla víkendová výsadba. Aktuálně na neděli 27. listopadu chystá rozsvícení vánočního stromku a jarmark.