Zdařilá rekonstrukce neorenesanční vstupní brány a hřbitovní zvoničky, kterou v loňském roce realizovalo město Prostějov, se utká o přízeň porotců hned ve dvou soutěžích.

 

„Jsme členy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Tato organizace vyhlašuje tradičně soutěž Památka roku, kam jsme zrekonstruovanou bránu na městském hřbitově již přihlásili. Věříme, že si tato památka zaslouží pozornost i ocenění ze strany širší, a to i odborné veřejnosti,“ vidí důvod pro účast v soutěži 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová. Dále poputuje přihláška stejného objektu ještě do soutěže Stavba roku, kterou organizuje Olomoucký kraj.

„Vstupní brána a přilehlé objekty hřbitova v ulici Brněnská v Prostějově prošly rozsáhlou opravou spočívající rekonstrukci samotné brány městského hřbitova, přilehlých zdí, domu správce hřbitova a zvonice. Dále v rekonstrukci vnějšího pláště a navazující nutné vnitřní úpravy včetně nového napojení na dešťovou kanalizaci,“ popisuje detaily renovace památky náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Realizace rekonstrukce brány a zvonice zvyšuje celkovou atraktivnost nemovité památky, představuje pokračování v neustálé obnově a zajištění kvalitní údržby celého areálu hřbitova, který je místem odpočinku i významných prostějovských osobností (Jiřího Wolkera, Ondřeje Přikryla, Karla a Karly Vojáčkových, nachází se zde hrobka rodiny Wichterlových, Rolných atd.).

Město se tímto snaží navazovat i na dílo původního hřbitovního správce Františka Havránka.