Už 1. 4. 2023!  Ukliďme svět, ukliďme Česko - dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Cílem je odstranit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

 

Letošní úklidovou akci budou v Prostějově organizovat Statutární město Prostějov, Okrašlovací spolek města Prostějova, ČSOP Iris a Základní škola E. Valenty. 

„Opět bych se chtěla obrátit na obyvatele města, kteří využívají k procházkám břehy řeky Hloučely, zda by si vzali s sebou pytel či tašku a sesbírali odpadky při kterékoliv své procházce touto lokalitou. Pomůže se tím přírodě, a to nejen v době organizovaných akcí,“ apeluje 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová.

„Do úklidu se pustíme 1. dubna v dopoledních hodinách. Lidé by se mohli i s dětmi zapojit a ukázat jim, co je správné…,“ míní náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Marcela Župková.