Dlouholetá členka Skupiny prevence Městské policie Prostějov oznámila Večerníku, že odchází na mateřskou dovolenou. Terezu Greplovou tedy nyní čekají velice krásné povinnosti. Šéf strážníků Jan Nagy pro Večerník uvedl, že naprosto spolehlivé pracovnici bude městská policie její místo držet i nadále jen pro ni.

„Na nějakou dobu se loučím. Odcházím na mateřskou dovolenou a po tu dobu mě bude zastupovat kolega Zapletal,“ napsala Večerníku bez dalšího komentáře Tereza Greplová, která dlouhá léta posílala médiím zprávy z činnosti prostějovských strážníků a výrazně se zapojovala do preventivních akcí po celém městě. „Je skutečností, že ve středu 6. ledna nastoupila komisař Tereza Greplová, dlouholetá vedoucí Skupiny prevence kriminality Městské policie Prostějov, na mateřskou dovolenou. Samozřejmě že jsme se všichni s Terezou rozloučili, ale jen na určitou dobu. Uzavřeli jsme ústní dohodu, že se po mateřské dovolené může vrátit na své původní pracovní místo. Rádi dodržíme zákonnou povinnost. Osobně jí přeji, aby byla hlavně zdravá a aby si užila mateřské povinnosti i v této nouzové době co nejlépe a radostně,“ sdělil Večerníku k odchodu spolehlivé podřízené Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov. 

Tereza Greplová pracuje u městské policie již od roku 2008, velice brzy nastoupila na skupinu prevence a po dobu posledních tří let vykonávala funkci vedoucí této skupiny. Její práce byla a je vidět. „Organizuje mnoho preventivních programů, akcí, přednášek. Zejména na školách je Tereza velmi známa pro svůj profesionální a řekl bych přímo pedagogický přístup k seminářům a přednáškám. Určitě velmi dobře prezentovala činnost městské policie svým přístupem, erudicí, přehledem a nápaditostí,“ dodal Jan Nagy.