Ukliďme svět, ukliďme Česko - dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Cílem je odstranit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Letošní úklidovou akci budou v Prostějově organizovat Statutární město Prostějov, Okrašlovací spolek města Prostějova, ČSOP Iris a Základní škola E. Valenty.

„Opět bych se chtěla obrátit na obyvatele města, kteří využívají k procházkám břehy řeky Hloučely, zda by si vzali s sebou pytel či tašku a sesbírali odpadky při kterékoliv své procházce touto lokalitou. Pomůže se tím přírodě, a to nejen v době organizovaných akcí,“ apeluje Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějov.

Do úklidu se pustíme tuto sobotu prvního dubna v dopoledních hodinách. Lidé by se mohli i s dětmi zapojit a ukázat jim, co je správné…,“ míní Marcela Župková (ANO 2011), náměstkyně prostějovského primátora pro oblast životního prostředí.

 

 

13 letak uklidme