Již toto úterý 23. května, tj. zítra, si dříve narození spoluobčané opět budou moci zasoutěžit, a to v Kolářových sadech, na akci s názvem Aktivní senior. Čeká je přitom zábava i poučení. „Soutěžící budou plnit patnáct úkolů. Nikdo se nemusí bát, že by je nezvládl, jelikož jsou uzpůsobeny věku,“ láká návštěvníky Marcela Župková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.

 

Na stanovištích se budou prověřovat znalosti z různých oborů. „Půjde například o základy první pomoci, dopravní předpisy, poznávání přírodnin, památky našeho města, trénink paměti, střelba na laserové střelnici, požární ochrana, jemná motorika, logické myšlení, hry na zapamatování a nebudou chybět ani sportovní disciplíny,“ prozradila Tereza Greplová, vedoucí skupiny prevence Městské policie Prostějov, hlavního organizátora soutěže.

Jejím cílem je zpestřit život seniorům a hlavně vytvořit příjemnou atmosféru s bonusem získání pěkných cen. „Soutěž je určena pro ženy i muže, kteří v letošním roce dosáhnou šedesáti let a starší. Přihlásit se mohou tříčlenná družstva i jednotlivci přímo na místě. Družstva si mezi sebou utvoří sami senioři při registraci na startu,“ přidala Greplová s tím, že disciplíny připraví strážníci, policisté, hasiči, studenti Střední zdravotnické školy, Český svaz ochránců přírody Iris, Sportcentrum-DDM či Městská knihovna.

Soutěžící se mohou těšit i na doprovodný program, v podobě ukázky canisterapie připravené organizací Podané ruce - osobní asistence. Dále si budou moci vyzkoušet chůzi se severskými holemi pod vedením lektorky Nordic walkingu Lenky Sehnalové. „Poprvé se na akci objeví zástupci projektu SeniorOn, kteří se zabývají edukací seniorů v oblasti digitální gramotnosti. Družstva i jednotlivci, kteří se umístí na prvních třech místech, získají diplom, poukázku do lékárny a další věcné ceny. Nikdo ze soutěžících neodejde s prázdnou, pro každého je nachystán dárek,“ usmála se náměstkyně prostějovského primátora Marcela Župková.

„Zajištěno je i občerstvení. Sraz účastníků, prezence a vyzvednutí soutěžních kartiček proběhne na stanovišti ´Start´ u hvězdárny od devíti hodin. Vlastní zahájení je naplánováno o hodinu později. Vhodné je mít sportovní oblečení a obuv. V případě deštivého počasí se celá akce přesune do prostor tělocvičny na základní škole Jana Železného,“ poskytla Večerníku důležité údaje Tereza Greplová.

Jak již bylo zmíněno, akci připravila Městská policie Prostějov společně s Městskou knihovnou ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Magistrátu města Prostějova, Zdravým městem Prostějov a jeho dalšími partnery, vše pod záštitou Statutárního města Prostějova.  

 

21 senior letak