Celkem 47 prací ze dvou kategorií obdržela hodnotící komise ve výtvarné soutěži o nejlepší grafický návrh na vratné kelímky. Ty by chtělo město začít používat už o letošních adventních trzích.

 „V kategorii dětí a žáků mateřských a základních škol k nám dorazilo 17 prací, a to konkrétně ze základních škol Jana Železného a Dr. Horáka. V kategorii středních škol a ZUŠ jsme přijali 30 návrhů. Velmi mile nás potěšilo, jak jsou děti a studenti šikovní, opravdu je z čeho vybírat a některé grafické návrhy ZUŠ a ArtEconu bychom využili i při jiné příležitosti než na vánoční trhy. Jde nám také o to, aby se lidé při užívání si atmosféry trhů cítili dobře a aby to byly naše děti, kterým dáváme šanci, aby na kelímcích prezentovaly svůj talent a dovednosti,“ říká 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová s tím, že do druhého kola postupuje 5 prací z kategorie střední školy a ZUŠ a 1 práce z kategorie MŠ a ZŠ.

Připomeňme, v čem spočívá projekt vratných kelímků:

Město Prostějov dlouhodobě řešilo problém, jak snížit množství nápojových kelímků, které končí v odpadkových koších. „Zkoušeli jsme papírové kelímky, které jsou k životnímu prostředí šetrnější, nicméně ani toto nebyla ideální cesta. Chtěli bychom proto nabídnout návštěvníkům vratné kelímky, které budou navíc nést motiv města,“ vysvětlila před časem 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová. 

Město tedy vyhlásilo výtvarnou soutěž pro děti z prostějovských základních i mateřských škol a studenty středních škol a ZUŠ na vytvoření vánočního motivu aplikovatelného na kelímky.

Použití vratných kelímků, které budou zálohované, nejenže sníží objem odpadu, ale kelímky mohou také sloužit jako propagační materiál města, který by si mohli občané a návštěvníci města zakoupit také v Turistickém informačním centru.

„Zavedení vratných kelímků na trzích by mělo přinést pro naše město řadu benefitů. Jedním z nich je úspora za úklidové práce, protože použití kelímků pro vícenásobné použití sníží frekvenci vývozu odpadu, ale zejména přinese tato novinka jasnou zprávu veřejnosti, že se také naše město profiluje jako ekologicky jednající aktér,“ uzavřela Sokolová.

 

20230522_143159.jpg
 
 
20230522_143242.jpg
 
 
20230522_143217.jpg