Nejznámější prostějovskou kaplí je bezesporu kaple svaté Anny v Drozdovicích. Obec založená v první polovině 12. století byla v roce 1516 zakoupena městem a připojena k Prostějovu. Sedlákům se nezamlouvala cesta do Mostkovic na mši svatou, a tak se prý stalo, že se selky Aničky domluvily, že by bylo dobré postavit vlastní kapli. Přemluvily své muže a následně byla v letech 1743–1745 na místě bývalého morového hřbitůvku vybudována barokní kaple, která nemohla být zasvěcená nikomu jinému než svaté Anně. I v této kapli byly v pátek prohlídky, my vám ale nabídneme pohled do dvou neméně zajímavých.

Kaple sv. Andělů Strážných

Nenápadnou kapli svatých Andělů Strážných najdete v Mánesově ulici v Prostějově. Svým umístěním a výškou je schována v místní zástavbě. Byla vybudována v letech 1909–1912 na náklady paní Anny Pavlovské. Její syn, tehdy úspěšný podnikatel, který začínal výstavbou nových domků na parcelách mezi Drozdovicemi a Krasicemi, vybral pro její stavbu právě toto místo. Projekt pochází od architekta Čeňka Venclíka, stavbu provedl Rajmund Pavlovský. Kaple byla vysvěcena 1. září 1918 prostějovským farářem P. Karlem Dostálem Lutinovem. „V její věžičce je osazen 80 kilogramů vážící zvon, k jehož vysvěcení došlo v roce 1925,“ připomínaly návštěvníkům průvodkyně Aneta Stehlíková a Julie Pospíšilová. Studentky prostějovské SOŠPO přišel zkontrolovat a povzbudit ředitel školy Marek Moudrý. „Musím říct, že kolem chodím desítky let, ale nikdy jsem uvnitř nebyla. Kaple je krásně opravená a dýchá z ní klid a mír,“ podělila se o zážitek paní Marta.

Kaple svaté Anny v Čechovicích

V původně samostatné obci Čechovice, dnes jedné z místních částí Prostějova, stojí uprostřed návsi neobarokní kaple svaté Anny. První písemná zpráva o ní pochází z roku 1854. Podle vyprávění průvodkyň ze SOŠPO Elišky Divišové a Lucie Mekyskové jsou na stropě nakresleny medailony sv. Josefa, Ježíše Krista, Panny Marie a Ducha Svatého. Neméně zajímavé jsou obrazy čtrnácti zastavení křížové cesty. „Kapli dominuje ukřižovaný Kristus, bezmála dvoumetrová lidová práce na plechu. Pochází z 19. století,“ přidávaly dívky perličku. I díky jejich výkladu na prohlídku nenápadné stavbičky nezapomenou desítky návštěvníků.

Svatá Anna byla široce uctívána v lidových vrstvách i bez oficiálního požehnání církve. Stala se ochránkyní matek a manželství, šťastného porodu, patronkou horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků, také čeledínů. Její ochranou se zaštítila i taková města, jakými jsou Florencie, Innsbruck, Neapol a celé země jako Bretaň nebo Québec. Zbožní křesťané se k ní přicházeli modlit za déšť, proti bouřce, ale například i za nalezení ztracených předmětů.