Tak, a i ta nejmenší drobotina to má úspěšně za sebou. Uběhl už týden, co se děti po letních prázdninách vrátily zpět do školních lavic. A první školní den zvládly i děti, které na základní školy nastoupily vůbec poprvé. Nakonec jich podle zjištění Večerníku bylo 452 a na prostějovských základních školách bylo otevřeno dvacet prvních tříd. Podle vedoucího odboru školství, kultury a sportu Petra Ivánka je tato kapacita dostatečná. Dlužno také dodat, že v souvislosti s novým školním rokem 2023-2024 se radní tohoto města rozhodli přispět dětem z mateřinek i základních škol na obědy.

Ze zápisů do prvních tříd letos na jaře vyplynulo, že v Prostějově usedne 4. září do školních lavic 460 prvňáčků. Tento počet se v reálu o něco snížil, někteří rodiče například nahlásili odstěhování do jiného města.

„V pondělí čtvrtého září nastoupilo celkem 452 prvňáků na městem zřizované základní školy. K nějakým velkým početním změnám oproti zápisu tak nedošlo,“ konstatoval vedoucí odboru školství, kultury a sportu prostějovského magistrátu Petr Ivánek.

Večerník také zajímalo, kolik bylo tedy v pondělí otevřeno prvních tříd a zda je tato kapacita dostatečná. „Základní školy otevřely dvacet tříd, kapacita je tedy zcela vyhovující,“ ujistil Petr Ivánek.

Na některých školách v Prostějově došlo během letních prázdnin k opravám či rekonstrukcím. „Některé akce jako například opravu střechy na ZŠ v Palackého ulici nebo rekonstrukci klimatizace školní jídelny provádělo město, jiné opravy si prováděly školy samostatně, což klade zejména na vedení škol velké nároky. Potěšily mě i modernizace učeben na ZŠ v Palackého ulici a ZŠ Jana Železného, na které byly získány nemalé dotační prostředky z IROP,“ pochvaloval si šéf odboru školství, jenž prostřednictvím Večerníku vzkázal svá přání školákům. „Přeji jim, ať se jim ve škole nejen daří, ale i líbí. Ať zažívají nejen úspěchy, ale i krásné zážitky se spoustou kamarádů. A ať je na jejich cestě za vzděláním provázejí jen ti nejlepší učitelé.“

Je zde navíc velice dobrá zpráva pro rodiče dětí jak z mateřských, tak i základních škol. Rada Statutárního města Prostějova totiž schválila poskytnutí peněžité pomoci zákonným zástupcům dětí a žáků zřizovaných mateřských a základních škol, a to ve výši 5 000 korun na jedno dítě. „Peníze jsou určeny na úhradu zvýšených nákladů v souvislosti se stravovacím omezením dětí a budou poskytovány na základě žádosti podané prostřednictvím škol odboru školství, kultury a sportu,“ uvedl primátor František Jura (ANO 2011).

Podle stávajících informací je zhruba 50 dětí se stravovacím omezením. „Finanční pomoc města se bude týkat těch, kteří se nemohou vůbec stravovat ve školních jídelnách. Především se jedná o jedince s celiakií, tedy s bezlepkovou dietou. Je to kompromis v řešení stravování těchto dětí. Z hlediska pravidel hygieny je velmi obtížné nejen zajistit výrobu této stravy, ale i následný rozvoz. Víme, že největší zátěž nesou rodiče, a proto jsme rozhodli o poskytnutí této finanční podpory,“ vysvětluje náměstek prostějovského primátora pro oblast školství Miloš Sklenka (ANO 2011).

Školní jídelny v Prostějově nenabízejí možnost dietního stravování vzhledem k potřebám jednotlivých dětí, a to zejména s ohledem na prostorové, personální a provozní možnosti. Náklady na stavební úpravy oddělující prostory pro přípravu dietní stravy nebo například na posílení rozvozu stravy na jednotlivá pracoviště by byly poměrně vysoké. „Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke zmníněné formě peněžité pomoci, finančního daru, která by rodičům alespoň zčásti kompenzovala zvýšené náklady na přípravu dietní stravy, kterou jim následně v příslušné školní jídelně kuchařky ohřejí. Podmínkou peněžité pomoci bude čestné prohlášení školy, že dítě má na základě potvrzení lékaře stravovací omezení a nemůže odebírat připravovanou stravu ve školní jídelně,“ dodává Sklenka.

Jak Večerník ještě zjistil, žádosti o finanční dar budou do 30. září 2023 shromažďovat základní a mateřské školy a čestným prohlášením opatřené žádosti následně předají odboru školství, kultury a sportu. Peněžitá pomoc bude pak poskytována zákonným zástupcům formou daru.