Od pátku 8. do neděle 10. září se bude v autokempu Žralok v Plumlově konat sraz vozidel pohybujících se na území ČSSR v šedesátých až devadesátých letech minulého století se vší dobovou parádou včetně stylového oblečení.

Hlavní program bude připraven na sobotu 9. září. Start BOAS, tedy Branné orientační automobilové soutěže akce, je po nezbytné registraci plánován na 11:00 hodin. V 16 hodin je na programu spanilá jízda, o hodinu ppozději by měla dojít řada na vyhlášení výsledků bodovaných kategorií srazu a předávání pohárů. Od 20.00 hodin začne k volné zábavě hrát kapela Bez soucitu, k vidění budou i filmy.