Skutečnost, jež rozhodně stojí za oslavu! Už 140 let působí v Prostějově základní škola v Palackého ulici. Kulaté výročí si její učitelé, žáci a jejich rodiče připomenou slavnostní akademií, která se bude v Městském divadle v Prostějově konat ve středu 22. listopadu. Kvůli velkému zájmu byla zařazena hned dvě představení, a to od 11:00 a 17:00 hodin. Volná místa ještě jsou.  

 

Historie ZŠ v Palackého ulici se začala psát 25. září 1883, v den slavnostního odevzdání budovy k užívání. V tento den do školy nastoupilo 591 zapsaných žáků. V roce 1906 do ní začal chodit i známý český básník Jiří Wolker. Za 2. světové války škola sloužila německým okupačním úřadům. Vyučování bylo obnoveno až 2. září 1945.

V současnosti základní škola sdružuje pět pracovišť. Budovu v Palackého ulici navštěvují žáci 2. stupně ZŠ, ti mladší pak dochází na Skálovo náměstí či do Čechovic. Škola rovněž zaštiťuje mateřinky v Mánesově ulici a v ulici 5. května v Čechovicích. V loňském školním roce základní školu navštěvovalo 650 žáků, mateřské školy pak měly dohromady 156 dětí.

„Program k oslavě výročí si připravili žáci ze všech budov, a to od dětí ze školek až po vycházející deváťáky. Bude pestrý a věříme, že se bude divákům líbit. Každý, kdo by se chtěl přijít podívat a společně oslavit toto významné jubileum, je vítán,“ zdůraznila za organizátory Jitka Vychodilová.