Žáci Základní školy E. Valenty v Prostějově jsou plní energie, srší nápady a neustále něco vymýšlí. Díky tomu je toto školské zařízení od roku 2018 certifikovanou Světovou školou. Právě na ní se zabývají tématy, která hýbou světem - ať už je to ochrana životního prostředí, třídění plastů, genderová nerovnováha, pomoc znevýhodněným a v posledním roce to byl také Den včel.

Protože tak nepatrný tvor, jakým včela je, může velice ovlivnit náš život. Co bychom bez nich byli? „A stejně tak i my u nás ve škole máme pocit, že i nepatrnou aktivitou můžeme změnit svět, anebo aspoň k malé změně pomoci a inspirovat. Díky videu, které naši žáci natočili, jsme získali prestižní ocenění Světové školy, a to Cenu inspirace! Jsme tak jednou z osmi škol v České republice, které tuto cenu v letošním roce získaly. Dne 3. listopadu letošního roku jsme tak mohli toto ocenění slavnostně převzít v Senátu České republiky,“ pochlubil se Radim Weisser, ředitel prostějovské ZŠ E. Valenty.

Večerník zajímalo, čím to je, že právě na „Valentce“ mají tak šikovné děti? „Jako ředitele školy mě samozřejmě těší, že naše aktivity jsou vidět i za hranicemi města Prostějova. Při vzdělávání na naší škole podporujeme pohybové aktivity, zdravý životní styl a ekologii jako součást harmonického vývoje dětí. Zabýváme se tak tématy, která hýbou světem. Snažíme se propojit spolupráci žáků a pedagogů, ale i rodičů na akcích školy. Výčet aktivit by byl obsáhlý, tak zmíním ty komunitní, například podzimní akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, oslavu halloweenu propojenou s uspáváním broučků zakončenou ohňostrojem, nebo přípravu tradičního vánočního jarmarku. Dlouhou historii a nezastupitelnou úlohu má v naší škole i environmentální výchova. Ekotým složený ze spolupracujících žáků a pedagogů se zaměřuje na důsledné třídění odpadů a podporu výuky v nové venkovní přírodní učebně. Bonusem je obhajoba Certifikace Zelené cesty – mezinárodní titul Ekoškola platný po dobu tří let,“ popsal ředitel školy Radim Weisser, kterého tak nejnovější ocenění Světové školy v podobě Ceny inspirace těší dvojnásobně. „Každé takové ocenění je pro nás hnacím motorem a motivací do dalších činností. Všichni si zaslouží velkou pochvalu a poděkování, že dělají dobré jméno škole a že naše ´Valentka´ žije! Všichni společně se snažíme, aby naše základní škola byla takovou školou, kterou děti rády navštěvují a ve které dostanou pevné základy vzdělání pro svůj další rozvoj. Pedagogický sbor je profesionálním týmem, který se aktivně podílí na budování moderní výchovně vzdělávací instituce. Chceme připravit děti na život ve světě 21. století. Naučit je dobře se orientovat v rozsáhlé škále informací a poznatků, správně je umět třídit a k tomu se naučit používat nové digitální technologie,“ uzavřel exkluzivně pro Večerník ředitel ZŠ E. Valenty.