(Gabriela Lefenda, tisková mluvčí společnosti Agel) Nemocnice AGEL Prostějov je další nemocnicí skupiny AGEL, kde budou mít zaměstnanci možnost využít PEER podporu. Tato služba je poskytována zdravotníkům, kteří buď prošli kritickou, stresovou událostí, nebo potřebují kolegiální psychickou podporu v dlouhodobém přetížení. Nenahrazuje však odbornou psychologickou péči. Jde o základní podpůrná opatření a kroky v rámci primární a sekundární prevence.

„PEER je kolega zdravotník, který prošel speciálním výcvikem v certifikovaném kurzu. Jeho úkolem je poskytnutí podpory kolegovi či kolegyni v obtížné situaci, která se může zdát až bezvýchodná. Pomoci mu zorientovat se v myšlenkách, emocích nebo prožívání situace a najít z nich cestu ven,“ vysvětluje Mgr. Ivana Branická, vrchní sestra Interního oddělení Nemocnice AGEL Prostějov.

PEER podpora by měla patřit mezi základní způsoby péče o zdraví zdravotníka – jako o člověka, který sám pečuje o druhé. Je poskytována v situacích, při nichž došlo k psychickému zasažení profesionálů, nejčastěji při výkonu práce zdravotnických pracovníků. Může se jednat o náraz akutní události, stejně jako o chronické zatížení nebo přetížení. PEER program podává první psychickou podporu, která je vedena vycvičeným zdravotníkem. Cílem programu je podpořit zdravotnického pracovníka, zasaženého psychicky nadlimitně zátěžovou situací. PEER podpora patří mezi benefity péče o zaměstnance organizace a vychází z osvědčeného modelu používaného v řadě zemí. „Věříme, že PEER podpora přispěje k posílení mentální pohody našich zaměstnanců a vytvoří bezpečné prostředí pro sdílení zkušeností a emocí,“ uzavírá Mgr. Marie Jouklová, hlavní sestra Nemocnice AGEL Prostějov.