V sobotu odpoledne patřil depozitář Muzea a galerie v Prostějově návštěvám. Instituce se totiž zapojila do projektu Brány památek dokořán a umožnila vstup do míst, kam se běžný smrtelník jen tak nepodívá. Mnoho věcí tam však není, své sbírky kvůli špatným podmínkám ve sklepeních muzeum stěhuje do objektu v areálu bývalé nemocnice. Výkladu se ujal historik a kurátor sbírek Václav Horák.

Návštěvníci se mimo jiné dozvěděli, kde byla v původní radnici solnice, městská váha či studený krám, kde své výrobky nabízeli pekaři. „Součástí jsou i sklepy, o nichž víme, že sahají do poloviny budovy. Můžeme se jen domnívat, že vedou dál, možná jsou společné s chodbami vedoucími ze sousedního hlavního kostela,“ podotkl Horák s tím, že i když byl před lety proveden stavebně-technický průzkum, který objevil za zdmi dutiny, dál už nikdo nepátral. 

Vlastní sklepy jsou již dnes prázdné, kovovým stolům a několika skříňkám dělá společnost čerpadlo. Kdykoli totiž zaprší, objeví se zde deset až patnáct centimetrů vody. „Děje se tak kvůli nové podobě náměstí. Byly zrušeny vsakovací plochy a spád celého náměstí je sveden k čelní straně naší budovy. Nic cenného tady už nemůžeme nechat, takže to využíváme jako občasnou dílnu,“ dodal Václav Horák.