Na 22. dubna již od roku 1970 připadá Den Země, kdy se upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat odpad a chovat se zodpovědně k životnímu prostředí. Na ZŠ v Přemyslovicích se environmentální výchově věnují pravidelně a celoročně, škola pořádá dlouhodobé programy typu „Škola pro udržitelný život“ nebo „Recyklohraní“. I proto je tak samozřejmostí zapojení do tohoto celostátního projektu. Také letos žáci ve spolupráci s Obecním úřadem Přemyslovice a s firmou „Zahrady Šmehlík“ udělali mnoho poctivé a užitečné práce.

Na začátku dopoledních činností byl pro žáky přichystán výukový program o exotickém ptactvu. Byli jim představeni nejen papoušci, kanárci, andulky, ale také holubi, hrdličky a další opeřenci. Mnohé děti si za správné odpovědi na otázky pana lektora odnesly zajímavé odměny. Mladší děti z prvního stupně se dále věnovaly projektové výuce. Pracovaly společně ve skupinkách, kde kreslily, lepily, stříhaly. Výsledkem byli překrásní papoušci.

Starší děti z druhého stupně se následně vydaly do okolí školy. Po společné domluvě se zástupci Obecního úřadu Přemyslovice pomáhaly s úklidem a sběrem pohozených odpadků po celé obci, vyhrabáváním posečené trávy, sběrem starých suchých větví. Jedna skupinka se zase věnovala úpravě a údržbě vloni vybudované školní předzahrádky, která byla založena v rámci projektů „Škola pro udržitelný život a Recyklohraní“. Nejstarší a nejsilnější kluci zase pomáhali při těžkých pracích při přípravě nově budovaných tzv. školních pozemků. Ty budou sloužit všem žákům k praktické výuce pěstitelských prací. Šikovní kluci dokázali sami bez pomoci sestavit a naplnit nové kontejnery, které budou sloužit k výrobě kompostu. 

Pondělní dopolední činnosti venku s názvem „Ukliďme si naše Přemyslovice" organizoval učitel Pavel Bednář. „Moje kolegyně Kateřina Rozsívalová zase středeční odpolední činnosti ve škole – tzv. ‚Badatelské odpoledne‘. Akcí se účastnili žáci školy, všichni učitelé a zaměstnanci ZŠ a MŠ Přemyslovice, zástupci a zaměstnanci Obecního úřadu Přemyslovice. S těžkými zahradnickými pracemi velmi pomohla i firma ‚Zahrady Šmehlík‘ v čele s majitelem a zároveň rodičem žákyň školy Petrem Šmehlíkem. Všem patří velké poděkování za to, že jsme společně odvedli kus dobré práce,“ prozradil Bednář.

Ve středu pak program pro děti společně s rodiči pokračoval během badatelského odpoledne ke Dni Země. Všichni společně objevovali a poznávali nejrůznější přírodovědná odvětví. „Menší děti popustily uzdu fantazii a vyrobily krásné obrázky, malé planetky a naplnily vlastní popelnice. Na starší badatele čekal v jedné učebně poznávací herbář, přesmyčkové poznávání bezobratlých živočichů a potravní řetězce. Další učebna byla zaměřena na práci s mikroskopy. Děti si vyzkoušely sestavit vlastní preparát a pozorovaly buňky pokožky cibule, pučící kvasinky a průduchy listů. Stezka na chodbě školy informovala děti a rodiče o délce rozpadu odpadu v přírodě,“ doplnila Kateřina Rozsívalová.