V polovině května se uskutečnil již 2. ročník ekovýletu dětí z naší mateřské školy Smetanova, který si pro ně připravil ekotým pod vedením paní učitelky Ireny Jílkové a B. Dostálové. Ranním vlakem do Ptenského Dvorku, dále se putovalo pěšky na Bělecký Mlýn a odtud zpět vlakem do Prostějova.

Na čtyřkilometrové trase připravené členkou ekotýmu paní Novákovou čekala na malé turisty řada úkolů, v rámci nichž pomáhali skřítkům Vilíkovi a Timíkovi. Děti si tak nejen zpříjemnily výlet, ale taktéž se dozvěděly řadu informací o ekologii a přírodě kolem nás.

Na závěr čekalo na děti hledání pokladu plného sladkých odměn. Přestože výlet probíhal za občasných dešťových přeháněk, nikomu z dětí ani rodičů nemizel úsměv z tváří a bylo vidět, jak si všichni výlet užívají. Navíc se tak rodiny školkáčků mohly navzájem poznat a zažít společně příjemné chvíle v přírodě.

Za vděčné rodiče členka ekotýmu Mgr. Michaela Holbová s rodinou