Jaká je vhodná doba na výměnu střechy? Snaha co nejvíce ušetřit se přitom někdy v některých případech nemusí vyplatit. U rekonstrukce střechy to platí dvojnásob. Šetření by rozhodně nemělo být na úkor kvality střechy, která chrání celý dům po desítky let. Vybírat bychom měli kvalitní značkové materiály a ověřené pokrývačské firmy. Důležité je použít i originální střešní doplňky dodávané přímo výrobcem.

Jak poznat, že bychom měli stávající střechu vyměnit?

Určitě to bude v momentě, jakmile nebude plnit svoji funkci. Tedy pokud do střechy zatéká, a tím se poškozuje střešní konstrukce. Dalším důvodem může být ukončená životnost střechy. Pak hrozí účinkem povětrnostních vlivů její poškození. Důvod může být i estetický, pokud se vám stávající krytina nelíbí a chcete ji sladit například s barvou fasády.

Jaká je vhodná doba na výměnu střechy?

Vzhledem k tomu, že se při rekonstrukci demontuje stará krytina a dům zůstává po určitou dobu nechráněn, je vhodné rekonstrukci provádět za vhodných klimatických podmínek. Nemělo by pršet a sněžit, proto nejvhodnějším obdobím je čas od března do listopadu, ale ani to není zárukou. Zkušená firma provádějící rekonstrukci řeší i takové situace s přehledem. Má vždy k dispozici dostatek zakrývacích plachet.

Na co si dát pozor při rekonstrukci střechy

Věnujte pozornost těmto radám!

 

* správné určení doplňkových opatření včetně jeho provedení

* doplňková opatření jsou konstrukce umístěné pod krytinou, např. bednění s fólií atd.

* správná výška kontralatí

* správnou výšku kontralatí nejlépe poznáte při montáži

Dostatečné odvětrání

Nesprávné a popřípadě nedostatečné odvětrání není snadné ihned odhalit. Je k tomu třeba znát základní normy a pravidla daná výrobcem střešní krytiny. Doporučujeme zkontrolovat detail okapu, zda je volný větrací průřez. Dále nesmí být v průběhu celé střechy větrací kanálek ničím přerušen a je nutné rozmístění větracích tašek podél hřebene a nároží. Důsledky špatného odvětrání se projevují až po delší době – praskají či loupou se tašky, objevují se plísně na kontralatích a latích atd.

Vhodné a správné přichycení tašek

Opět je nutná kontrola přímo při pokládce. Po položení je možné kontrolovat až po nadzvednutí tašek. Ještě poměrně nedávno se stavěly jednoplášťové střechy bez větrací mezery a s minimálním zateplením přímo pod krytinou. Dnes se nejčastěji realizují renovace dvouplášťových střech s pojistnou hydroizolační folií a větrací mezerou (ta je přibližně 4 cm pod taškami). Tak je konstrukce střechy připravena pro zateplení, které je klíčem k úsporám energií.

 

Tématickou stranu PROSTĚJOVSKO & STŘECHY najdete jako součást tištěného vydání, které vyšlo v pondělí 1. března 2021