Hlavní úklidový termín dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou v Česku koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), se letos kvůli pandemii posouvá z měsíce března až na Den Země 22. dubna.

 

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky jako součást kampaně Clean Up the World. Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky.

Akci Ukliďme svět od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017–2020 se kampaň konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od roku 2021 pokračuje opět samostatně.

Smyslem kampaně  není však jen samotné uklízení odpadků – účastníci zároveň posilují vztah k  přírodě s prostředí ve svém okolí.

 

 

Zdroj: Český svaz ochránců přírody