Na základě návrhů prostějovských radních se budou zastupitelé na svém dubnovém jednání rozhodovat o dotaci na obnovu památek městské památkové zóny pro rok 2021. Konšelé se v rámci programu péče o historické dědictví města rozhodli pro seznam památek, které chtějí opravit.

A tento seznam je hodně dlouhý. „Navrhujeme celkovou částku dva miliony korun,“ pronesl náměstek primátora pro investice. „Návrh rovněž počítá s využitím dotace Ministerstva kultury ze státního Fondu regenerace městských památkových rezervací a zón, který přislíbil pro rok 2021 dotaci ve výši 1,2 milionu korun na pokračující restaurátorské práce v interiéru kláštera Milosrdných bratří,“ dodal náměstek Rozehnal.

Pokud navrhované finance zastupitelé odsouhlasí, dotace půjdou na investice uvedené níže. 

 

* výměnu krytiny kostela sv. Bartoloměje ve Vrahovicích,

* restaurátorský průzkum architektury a štukové výzdoby interiéru kostela a návrh na jejich restaurování v kostele sv. Jana Nepomuckého (bývalý klášter Milosrdných bratří)

* restaurátorský průzkum a návrh na restaurování sousoší Poslední večeře z hlavního oltáře kostela sv. Petra a Pavla, Prostějov

* restaurátorský průzkum oltářů, oltářních a závěsných obrazů a dřevěné polychromované výzdoby interiéru kostela a návrh na jejich restaurování v kostele sv. Jana Nepomuckého (bývalý klášter Milosrdných bratří)

* restaurátorský průzkum hlavního oltáře a kazatelny a návrh na jejich restaurování (včetně dislokovaných figur 2 andílků, 2 světlonošů, plastiky Krista v hrobě a reliéfu s výjevem Kázání na hoře) kostela Povýšení sv. Kříže, Prostějov

* restaurování skulptury sochy sv. Floriána před fasádou kostela sv. Cyrila a Metoděje, Prostějov

* stavebně-historický průzkum bašty, Prostějov

* rekonstrukci ohradní zdi nového židovského hřbitova, Prostějov

* obnovu fasády vily Josefa Kováříka, Vojáčkovo náměstí, Prostějov

* restaurování kaple sv. Kříže kláštera Milosrdných bratří

* rekonstrukci fasády a výměnu oken městského domu v ulici Havlíčkova, Prostějov

* projekt a restaurátorský záměr památkové obnovy průčelí městského domu v ulici Havlíčkova, Prostějov