V posledních letech vznikla v České republice řada anket či soutěží obdivujících přírodu. Jednou z nich je i Strom roku, kterou pořádá Nadace Partnerství. Cílem je najít strom se zajímavým příběhem, který spojuje lidi z okolí, posiluje místní komunitu a pomáhá budovat vztah člověka k přírodě i vztahy mezilidské. Jeden takový máme mít i v Prostějově. Náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má v gesci životní prostředí, ukázala na 120 let starý jerlín japonský rostoucí u kostela svatého Petra a Pavla. Strom při svém stáří zažil poslední roky Rakouska-Uherska a dobu, kdy bylo náměstí pojmenované ještě po Františku Josefovi. Je tedy ještě starší než Národní dům nebo nová radnice. Za památný byl prohlášen 15. června 2001. Bude to dobrá volba?

 

„Ve městě Prostějově se nachází pět památných stromů – domamyslický jilm, krasický platan, jírovec u sokolovny, čechůvská lípa a právě petrský jerlín,“ prozrazuje Sokolová. Zajímavostí pak není jen košatost stromu-veterána, ale také jeho umístění. I v rámci dalších památných stromů je poněkud atypické. „Mohutný strom s jemnou texturou, široce rozloženými a malebně zprohýbanými větvemi posazenými na nízkém kmeni, dotváří klidné prostředí kostela svatého Petra a Pavla a blízké zvonice. A dává je do kontrastu s rušnou křižovatkou. Stáří stromu se odhaduje na sto dvacet let. Obvod kmene činí tři sta centimetrů,“ informuje dále předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějov.

Jerlín japonský byl vysazen byl u kostela Sv. Petra a Pavla nedaleko kaple Sv. Lazara a roste v místech, kde se, tehdy daleko od centra města, rozkládal křesťanský hřbitov. „Pamatuje“ už celých 120 let a tedy významné i méně významné události, které se kolem něj odehrávaly jako vznik Československa, rozvoj města, nové ulice a cesty, jenž kolem něj vznikaly. Díky urbanistickému rozvojise pomyslně přesouval z okraje města do dnes už vlastně jeho širšího středu. Kdyby mohl mluvit, byl by cenným pamětníkem a svědkem mnohdy překotného dění. Vždyť zažil válečnou vřavu i obsazení města vojsky Varšavské smlouvy a také události listopadu 1989 či porevoluční vývoj.

Na výběru kandidátů do ankety Strom roku 2021 se pravidelně podílí také Ekocentrum Iris. „Souhlasíme s touto nominací a pomohli jsme v tom smyslu, že jsme se spolu sháněli po fotografiích a informacích,“ říká ředitelka ekocentra Eva Zatloukalová. Osobně má ještě jeden tip na strom, který by si ocenění zasloužil. „V Prostějově moc památkových stromů není, postupně odchází. Mně se třeba hodně líbí ještě krasický platan na břehu rybníka,“ přidala Zatloukalová.

Uzavírka přihlášek je 22. dubna, doposud nejsou nominace zveřejněny. Ze všech kandidátů odborná porota následně vybere 12 finalistů. Porotci vybírají i stromy, kterým udělí čestný titul Strom hrdina. Jedná se o symbolické ocenění stromům, které přežívají v nepříznivých podmínkách, ohrožuje je kácení, vandalismus nebo jiná lidská činnost. Od 21. června až do 12. září se rozhoduje o vítězi ve zpoplatněném hlasování. Získané prostředky putují na nové výsadby a ošetření stromů. Podpořit strom je možné dvěma způsoby, prostřednictvím DMS a online na www.stromroku.cz.