Zatímco v Prostějově se pořádně uklízelo až koncem dubna, v mnoha menších obcích proběhla stejná akce již na konci předchozího měsíce. Za příklad mohou sloužit Lešany, kde si organizaci vzal pod svá křídla stále aktivnější Okrašlovací spolek. Ten nyní připravuje zajímavou novinku. 

„Do akce Ukliďme Česko se v Lešanech zapojilo jedenatřicet dobrovolníků, kteří sesbírali celkem dvanáct set kilogramů všemožného odpadu. Všichni zúčastnění dbali na dodržování platných hygienických nařízení,“ informoval Milan Mihalčin z pořádajícího Okrašlovacího spolku Lešany, který připravuje další novinku. „Náš spolek si pronajal sad nad koupalištěm. Chceme jej během následujících let obnovit a vytvořit krásné místo k procházkám, rozjímání a odpočinku nejen pro obyvatele Lešan,“ nastínil zajímavé plány Milan Mihalčin.