Zastupitelstvo města Prostějova  odsouhlasilo na svém jednání návrh radních na odkup pozemků potřebných pro vybudování biocentra. Konkrétně se jedná o plochu o výměře 7.768 m2 za celkem 2.48 milionu korun.

 

Jednání o odkupu lokality běží již od roku 2019, kdy odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova oslovil vlastníky pozemků. 

„Tato lokalita je součástí plochy biocentra ve Vrahovicích. Konkrétně se jedná o pás (o šířce 15 metrů) podél říčky Valová. Vybudováno by zde mělo být zmíněné biocentrum,“ uvedl první náměstek Jiří Pospíšil s tím, že pozemek může být, mimo jiné, využit pro budoucí cyklistickou stezku ve směru na Vrbátky a Olomouc. 

Podle náměstkyně primátora Milady Sokolové se tato oblast také nabízí pro využití v rámci akce SÁZÍME STROMY: 

„Tady v minulosti Okrašlovací spolek města Prostějova, kvůli odclonění průmyslové od obytné zóny, sázel zeleň. Dnes bych byla ráda, kdyby se prověřilo, zda je toto místo vhodné, po zpracování osazovacího plánu, částečně pro obyvatele města. Ti by si zde sami mohli zasadit svůj strom a pečovat o něj.“  

Pozemek v oblasti Hloučela je vhodný pro rozvoj příměstské rekreace ve prospěch volné krajiny s ojedinělými solitérními objekty, propojení jednotlivých ploch pěšími, případně cyklistickými stezkami podél toku Hloučely a Romže; napojení na městskou strukturu veřejných prostranství; napojení na stabilizované plochy podél toku Hloučely a Romže, které s ní tvoří ucelenou přírodně - rekreační zónu. 

„V Prostějově by tak mohla vzniknout lokalita přírodního charakteru s hlavním využitím pro rekreační účely, jako jsou například přírodní koupaliště a pláže, tábořiště,“ uzavřel první náměstek primátora Pospíšil.