Nejen Prostějov, ale i Konice se zapojila do pozoruhodného projektu deset tisíc kroků.

Více jak padesátka účastníků v průběhu celého měsíce dubna vyrážela na čtyři vytipované pěší trasy ve vzdálenosti od 5 do 14 km. Pro běžce pak organizátoři objevili čtyři okruhy dlouhé 5, 11, 12 a 18 km. „Velké díky za pomoc se zpracováním těchto tras patří paní Evě Antlové a Jitce Hájkové,“ uvedla pracovnice komunitního centra a koordinátorka akce pro Konici Veronika Kutá.