Tohle je zajímavá dohra zřejmě největšího projektu, který byl v regionu dokončen v uplynulém roce. Bezmála 55 milionů korun z peněz Evropské unie se Němčicím nad Hanou podařilo získat na kompletní modernizaci budovy místní základní školy, která nemá v novodobé historii města obdoby. Právě modernizace školy byla zařazena do soutěže „Náš evropský projekt 2021“. A o jejím výsledku můžete spolurozhodnout i vy!

Do školy v Němčicích dochází zhruba 420 žáků. V rámci projektu úprav byly pro žáky vybudovány nové odborné učebny chemie, přírodopisu, prvouky, matematiky, zeměpisu, fyziky, jazykové a také velmi atraktivní venkovní přírodovědná učebna. Zmodernizována byla i odborná pracoviště školy pro psychologa, speciální pedagogy a logopeda. „Rekonstrukcí jsme dosáhli bezbariérovosti celé budovy školy. Modernizace přispěla k zajištění současného trendu ve školství, a tím je kvalitní připojení k internetu žáků i učitelů,“ představil projekt starosta Němčic nad Hanou Jan Vrána.

Celkové náklady přesáhly 100 milionů korun. Práce se sice podařilo dokončit již loni na podzim, kvůli epidemické situaci však nemohl být výsledek dosud prezentován veřejnosti. Slavnostní den otevřených dveří naplánovaný původně na polovinu října musel být zrušen.

Nedávno však do Němčic doputovala dobrá zpráva. Rekonstrukce školy byla vybrána mezi nejlepší projekty, které byly financovány z evropských peněz. O konečném pořadí rozhodnou lidé prostřednictvím hlasování na facebookovém profilu Evropské komise ČR.

Hlasování probíhá od 19. dubna do 21. května 2021. První tři projekty s nejvyšším poměrem „lajků“ k počtu obyvatel vyhrávají příspěvek na uspořádání obecní slavnosti. „Budeme moc rádi, pokud naši školu podpoříte,“ vyzvala všechny ředitelka ZŠ Němčice nad Hanou Hana Matušková.