Rozvolnění vládních proticovidových opatření přinášejí týden co týden nové možnosti pro uspořádání společenských a kulturních akcí. Tomu jsou určitě rádi také ve Smržicích, kde obec společně s místními dobrovolnými hasiči naplánovala na sobotu 29. května kácení májky s doprovodným programem a soutěžemi. A, světe, div se, májový symbol po více než roce bude pokácen také u kapličky v Drozdovicích. Jen o týden později...

Když před třemi týdny před budovou smržického obecního úřadu dobrovolní hasiči pracně stavěli krásnou májku, přihlížela tomuto májovému zvyku jen hrstka zdejších lidí. „Vládní opatření nám nedovolují uspořádat nějakou hromadnou veselici, takže jsme se tu sešli jen v potřebném počtu, abychom májku vztyčili. Doufám ale, že za měsíc už při kácení májky budeme moci uspořádat něco většího,“ řekl tehdy Večerníku smržický starosta Aleš Moskal. A ono to opravdu vyšlo! Následná rozvolnění proticovidových opatření už skutečně dovolují uspořádat akce s účastí až 700 návštěvníků. „Právě proto jsme se nyní rozhodli kácení naší smržické májky oslavit mnohem šířeji. Proto bych chtěl pozvat co nejvíce lidí na kácení, které proběhne slavnostně v sobotu 29. května v 16.00 hodin před budovou obecního úřadu. Akce se může podle vládního nařízení zúčastnit až 700 osob, ale i tak samozřejmě budeme návštěvníky vyzývat k dodržování základních pravidel, hlavně povinných rozestupů. Společně s dobrovolnými hasiči naší obce jsme připravili pestrý program, například soutěže pro muže i ženy v řezání pilou. Zajištěna bude pochopitelně hudba i bohaté občerstvení,“ ujistil uplynulou sobotu Aleš Moskal.

Na velkou májovou slávu se těší i v Prostějově. Spolek za záchranu starých zvyků v Drozdovicích zde u kapličky postavil májku už v květnu loňského roku, ale kvůli sílící pandemii covid-19 už nebylo možné uspořádat její kácení, takže májový symbol zde stojí už přes rok! „Takže včil ji už fakt pokácíme,“ zvěstoval Večerníku dobrou zprávu Pavel Makový, místní pohřebák a duše celého spolku v Drozdovicích. Slavnostní kácení májky v této okrajové části Prostějova se uskuteční o týden později než ve Smržicích, tedy v sobotu 5. června. „Nastal čas, abychom notně vyschlou májku už konečně pokáceli! Ostatně její korunka už přes rok skrývá lahev pravé slivovice! A já věřím, že ji při kácení nerozbijeme a s chutí ji vypijeme. Bude určitě výborná, vždyť je to pravá smrťákova slivovice,“ usmívá se majitel pohřební služby Pavel Makový.

Veselice v Drozdovicích spojená s kácením májky se tedy uskuteční v sobotu 5. června. „Kácet ji budeme v rozmezí od 12.00 do 13.00 hodin. Sraz návštěvníků bude samozřejmě už od ranních hodin, kdy pro ně chystáme živou muziku, projížďky kočárem městem společně s Václavem Obrem a připraveno bude jako vždy bohaté občerstvení,“ uvedl Pavel Makový.