Studenti nejstaršího prostějovského gymnázia bývají v soutěžích úspěšní už tradičně a nejinak tomu je i v letošním roce, byť situaci komplikují rozličná omezení plynoucí z opatření proti pandemii. V rámci středoškolské odborné činnosti (SOČ) mají studenti z „Wolkera“ na co navazovat, jejich spolužáci byli nadmíru úspěšní už v minulosti. Na jaře 2018 získal stříbrnou medaili na celosvětovém setkání mladých vědců v Pekingu Tomáš Ovad a krátce po něm se vrátila z mezinárodního kola biologické olympiády v Anglii i Klára Pekařová, ta s medailí bronzovou. V roce letošním se v rámci SOČ studentům z GJW opět dařilo.

Stejně jako vloni se letošní krajská přehlídka uskutečnila v on-line prostředí. Studenti GJW zde úspěšně obhájili své práce předkládané jednak v písemné formě, jednak ve formě videoprezentace.

V oboru číslo 13 Ekonomika a řízení zvítězila Marie Marsová (O7. B) s prací Využití digitálních a decentralizovaných měn v praxi. Autorka hodnotí postavení kryptoměn v ekonomice dnešního světa se zvláštním zřetelem k České republice. Marie se v posledních třech letech zajímala o výhody kryptoměn i rizika s nimi spojená. Na příkladu spolku působícího v ČR poukazuje na filozofii vedení paralelní ekonomiky. S touto prací i s její autorkou se můžete seznámit v krátké videoprezentaci na adrese youtu.be/QAu1qhzvkPk.

 V oboru číslo 02 Fyzika vybojoval 2. místo Zdeněk Pekař (O8. A) s prací Termodynamika černých děr. Ačkoli se Zdeněk umístil na 2. příčce, práce je pro její kvality doporučena do licitace o postup do celostátního kola. Autora dlouhodobě oslovuje problematika černých děr včetně odkazu Stephena Hawkinga. Kromě teoretické fyzikální charakteristiky černých děr student ve své práci předkládá vlastní matematické řešení tohoto fenoménu a také osobní hypotézu možného řešení informačního paradoxu černých děr. Na Zdeňkovu videoprezentaci se můžete podívat zde youtu.be/lmCBpYoKIak.

Nezbývá než úspěšným mladým studentům z Gymnázia Jiřího Wolkera popřát, aby tyto letošní úspěchy byly odrazovým můstkem k úspěšné studijní a posléze i pracovní kariéře. Reprezentují nakonec nejen sebe a svou školu, ale i město, které může být právem hrdé na nejednoho svého rodáka. Přejeme jim hodně štěstí.  (pr)

A jak své úspěchy vnímají sami studenti? Ochotně nám odpověděli na následující otázky.

1) Co vás vedlo k výběru právě tohoto tématu?

2) Jak dlouho jste na SOČce pracovali, kdo vám nejvíce pomohl a jak jste spokojeni s výsledkem?

Zdeněk Pekař:

„K výběru tohoto tématu mě vedlo hlavně to, že se již dlouho zajímám o kosmologii a konkrétně tedy o problém černých děr. Nejvíce mě fascinuje to, že černé díry jsou objekty, které vlastně nemůžeme vidět a studovat přímo. Z důvodu, že nemůžeme vidět srdce černé díry, tak můžeme pouze ‚hádat‘, co se tam nachází. Na SOČce jsem pracoval něco přes rok. Samozřejmě s přestávkami a pauzami. V teoretickém oboru fyziky věci, aspoň u mě, nefungují tak, že si sednu a dokážu vše vymyslet najednou. Potřebuji čas a některé věci mě napadnou naprosto z ničeho. Ale myslím, že by se dalo říct, že jsem na práci pracoval něco přes rok. Nejvíce mi pomohl můj vedoucí práce Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, který mi s celou prací pomáhal a hlavně mi nabídl možnost na ní pracovat. S výsledky práce jsem i nejsem spokojen. Jsem rád za umístění v krajském kole a možný postup do celostátního kola, ale myslím si, že práce měla potenciál postoupit z prvního místa. Každopádně s umístěním jsem velice spokojen.“

Marie Marsová:

„K výběru tématu mě vedla vzrůstající popularita jak bezhotovostních plateb se státními penězi, tak kryptoměn. S popularitou ale přichází i kritika a u kryptoměn se s ní setkáváme velice často. Chtěla jsem tedy zmapovat český trh, kde se tyto peníze využívají, a jak řešit určité problémy. Na tématu jsem pracovala tři roky, tuto práci jsem začala psát už v kvintě, ale byly to jen hrubé základy, které jsem v konečné fázi musela nakonec přepracovat. Při práci na mé SOČ mi pomohlo mnoho lidí jak z oboru, tak z mého gymnázia. Velice mi pomohl Mário Havel z Paralelní Polis, který mne zasvětil do problematiky paralelní ekonomiky a obchodu s kryptoměnami, či Dominik Stroukal, který je jeden z předních českých odborníků na kryptoměny. Z gymnázia to byla určitě paní učitelka Petra Přibylová, která mi výrazně poradila například s řádkováním a citacemi, a také pan učitel Lukáš Matoušek, který mi dával věcné rady k oboru a i například ke gramatice.“