Kuřata jako nejfrekventovaněji konzumovaná drůbež jsou významnou součástí našeho jídelníčku. A to celoročně, během letních měsíců jsou kuřata v nejrůznějších formách hojně používaná k domácímu grilování. Co platí při jejich nákupu?

Začněme tím, že v prodeji jsou kuřata s různou délkou výkrmu a způsobem chovu. Způsob výkrmu ovšem nepatří mezi povinné informace na obalu. Zajímavostí je, že běžná kuřata jdou na porážku po 38 dnech výkrmu, tzv. selská kuřata se vykrmují 42 až 56 dnů a biokuřata 56 až 84 dnů.

Než kuřecí maso vůbec vložíme do košíku, je dobré zkontrolovat neporušenost původního obalu. Zboží v tom pootevřeném se raději vyhněme. Kromě kontaminace masa zvenčí hrozí i potřísnění ostatních potravin tekutinou, která se může z kuřete uvolnit.

Obal tedy musí být neporušený, abychom měli jistotu, že s výrobkem nikdo nemanipuloval. Připomeňme, že s masem obecně, tedy i s drůbežím, je zakázáno provádět jakékoli úkony, které by vedly k obnovení jeho zdánlivé čerstvosti. Na obalu musí být uvedeno, při jaké teplotě kuře uchovávat. Nesmí chybět údaj o hmotnosti. Samozřejmostí je kontrola data použitelnosti. To označuje, do kdy kuře spotřebovat. U chlazeného kuřete je tímto datem konkrétní den, u mraženého to může být konkrétní měsíc příslušného roku.

Z hlediska spotřebitelů nás čím dál více zajímá také země původu kuřat. Od roku 2015 je to povinný údaj. Může se uvádět vícero způsoby. Záleží na tom, kde se zvíře narodilo, kde bylo odchováno a kde poraženo. Pokud všechny tři kroky proběhly v jednom státu, uvede se jako země původu. Pokud k jednotlivým fázím došlo v různých zemích, objeví se na obalu přesné informace, ve které zemi daný krok proběhl.

Kromě země původu se na obalu objevuje i veterinární schvalovací značka výrobce či zpracovatele. Oválná známka identifikuje závod, ve kterém proběhl poslední zpracovatelský krok. Zkratka státu v ní uvedená se může lišit od země původu samého masa. Z obalu musíme vyčíst i název firmy, která výrobek uvedla na trh, a její sídlo včetně státu. Není-li to sám výrobce, pak ho nahradí distributor, nebo další zpracovatel jako porcovna či balírna. Nikdy ale nesmí chybět adresa této odpovědné firmy.

Z dalších údajů, které jsou v podstatě patrné na první pohled, se uvádí, je-li drůbež chlazená, mražená, celá nebo dělená. Každý díl kuřecího masa má svůj přesný název, proto pokud potřebujete například kuřecí prsní řízky, vybírejte pouze výrobky s tímto názvem. Vizuálně podobný prsní filet či kuřecí prsa se od řízků liší zpracováním, například možnou přítomností kostí. U celé drůbeže se uvádí, zda je bez drobů či s droby. U dělené drůbeže se uvádí název druhu, zda je vykostěná a je-li s kůží či bez kůže.

Podle kvality se kuřecí maso dělí do dvou tříd jakosti označených písmeny A a B. Třída A představuje vyšší kvalitu. Pro obě jakostní třídy však platí, že kuře nesmí mít viditelné otlaky, odřeniny, pohmožděniny a zlomené kosti. Kůže musí být čistá a nepoškozená. Zmrazená drůbež nesmí nést stopy po spálení mrazem.

Závěrem je dobré uvést některá pravidla, jak se vyhnout tomu, abychom s drůbeží nesnědli také salmonelu. Zásadou je, že s kuřetem zacházíme tak, jako by bylo potenciálním zdrojem salmonelové nákazy. Chlazené kuře co nejdříve umístíme do chladničky, aby se dodržela doporučená teplota skladování, mražené do mrazničky. Necháme je v mikrotenovém sáčku, aby se zamezilo případnému skapávání volné tekutiny, která by mohla kontaminovat plochy chladničky či mrazničky a v nich umístěné potraviny. Pro čištění a krájení kuřete používáme zvláštní prkénko, na kterém už nezpracováváme jiné potraviny. Veškeré nástroje a také pracovní desku stolu důkladně omyjeme. Průběžně si myjeme ruce. Bakterie salmonely se rychle množí už při pokojové teplotě. Mráz je nezahubí, pouze se dočasně přestávají množit. Tepelná úprava musí být taková, aby bylo maso v celém rozsahu, tedy i u kostí, důkladně propečeno či provařeno. Salmonela zahyne, když na ni působí teplota nad 70 stupňů po dobu nejméně deseti minut.

 

Tematickou stranu PROSTĚJOVSKO MASO A UZENINY najdete v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 2. listopadu