Organizátoři celonárodní akce Noc kostelů určitě čekali víc, v Prostějově tedy rozhodně. Po roční odmlce zaviněné pandemií covid-19 se ale společná akce opět mohla uskutečnit celkem bez větších omezení. I proto faráři jednotlivých svatostánků, které minulý pátek večer otevřely doslova dveře kostelů dokořán, očekávali velkou návštěvnost. Byli ale bohužel zklamaní, například slavnostního zahájení v hlavním prostějovském kostele Povýšení svatého Kříže se zúčastnily jen chabé tři desítky lidí. Projevu se měl tradičně ujmout primátor František Jura, ale nakonec jej pro pracovní zaneprázdnění nahradila náměstkyně Milada Sokolová.

„Je pro mě velkou ctí uvítat vás jménem města Prostějova na zahájení letošní Noci kostelů, při níž se už tradičně návštěvníkům otevírají chrámy a modlitebny na mnoha místech naší země a do níž se už roky zapojují i církve u nás v Prostějově. Jsem moc ráda, že se setkáváme v tomto chrámu, který nám odkázali naši předkové a který patří k chloubám našeho krásného města,“ řekla na úvod svého proslovu Milada Sokolová, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova. Noc kostelů se podle ní koná ve složité době poznamenané novou nemocí. „Na jedné straně nás nyní naplňuje radost, že se už můžeme osobně setkat, na straně druhé máme ještě v myslích, jak epidemie zasáhla do života nás všech. S řadou našich blízkých se už nemůžeme setkat, protože jim virus vzal život. Téměř každý z nás ztratil někoho blízkého ať už člena rodiny, přítele, souseda, známého, či spolupracovníka. Pod tlak nové náročné situace se dostaly rodiny i lidé žijící sami. Řada lidí poznala izolaci či nemoc ohrozila jejich zaměstnání. Letošní ročník Noci kostelů je věnován tématu životního prostředí, tedy přírodě. Byla to právě pandemie, jež nám ukázala, jak mocná může být a jak výrazně může ze dne na den změnit naše životy. Zároveň ale příroda nastavila také svou vlídnou tvář. Pro mnohé z nás se právě pobyt v přírodě stal na mnoho měsíců tím nejlepším způsobem, jak trávit volný čas a nabírat síly pro další boj s koronavirem,“ uvedla Milada Sokolová.

Rok 2021 je v českém církevním prostředí jubilejním. „Právě letos si připomínáme 1 100 let od úmrtí první české světice, národní patronky, Matky české země svaté Ludmily. Tato světice je uctívána také jako patronka babiček a vychovatelů. Obě tyto skupiny prožily v poslední době opravdu náročné časy. Na naše prarodiče, rodiče a další seniory dopadla nová nemoc velmi výrazně, když je izolovala od okolí a vzala jim radost ze setkávání s blízkými. A vychovatelé, tedy lidé v našem školství, čelili s velkým nasazením dosud nepoznané situaci a naprosto novým výzvám. Vnímám proto fakt, že je dnešní Noc kostelů spojena právě se svatou Ludmilou také jako připomínka těchto hrdinů poslední doby. Přeji si, aby letošní Noc kostelů navštívilo co nejvíce našich bližních a aby si každý z nich odnesl domů alespoň kousek této naděje. Skončím proto slovy patrona ochrany životního prostředí svatého Františka z Assisi, který říkal, že i jeden sluneční paprsek může prostoupit mnoho tmy,“ uzavřela svůj projev Milada Sokolová, čímž oficiálně zahájila letošní Noc kostelů v Prostějově.

Právě kostel Povýšení svatého Kříže uspořádal pro návštěvníky opět bohatý program. Po hodinové mši vystoupila s Koncertem do nebe schola mladých lidí z Prostějova, David Postránecký se postaral o varhanní koncert a nechyběly ani tradiční projížďky kočárem po centru Prostějova, které jako vždy organizoval Václav Obr z Čech pod Kosířem. A pochopitelně nechyběly ani komentované prohlídky běžně uzavřeného interiéru kostela. Prostory kostela provázeli zájemce opět studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu. „Jsem rád, že naše škola pomáhá při realizaci programu Noci kostelů již od roku 2010. Stalo se pěknou tradicí, že studenti realizují prohlídky kostela Povýšení svatého Kříže a kostelní věže. Letos se uskutečnila prohlídka chrámové lodi od osmé hodiny večerní. Prohlídky kostelní věže probíhaly po čtvrthodinových intervalech v počtu pěti účastníků. Současná podoba věže pochází z roku 1725. Návštěvníci ve zvonici mohli obdivovat například zvon z roku 1698, který váží asi 4,4 tuny, byl ulit v tónině „a“ a patří mezi největší a nejvzácnější zvony na Moravě,“ řekl Večerníku Marek Moudrý, ředitel SOŠPO v Prostějově, kterého se Večerník zeptal, odkud studenti čerpají znalosti o kostelech. „První prohlídky kostela Povýšení svatého Kříže proběhly již v roce 2008. Od té doby zde naše škola realizuje prohlídky při různých příležitostech. V posledních letech je také prohlídka kostela součástí prázdninových prohlídkových okruhů, na kterých spolupracujeme s magistrátem. Základem prvních průvodcovských textů byla odborná literatura pana doktora Kavičky. Tyto texty prošly několika změnami, které například souvisely se změnou výzdoby kostela. Poslední korekturu provedl současný prostějovský farář Aleš Vrzala,“ vysvětlil Marek Moudrý, který rovněž konstatoval, že letošní Noc kostelů nenavštívilo tolik lidí jako v minulosti. „Návštěvníků přišlo skutečně méně než v předešlých ročnících. Dle mého názoru to má souvislost s doznívajícími protiepidemickými opatřeními a obavami z rizika nákazy. Důležité je, že Noc kostelů proběhla a našla si svoje zájemce,“ uzavřel optimisticky Marek Moudrý.