Barokní kostel svatého Martina v Mořicích byl postaven roku 1709, o dvě desítky let později k němu byla doplněna balustráda s dvaceti sochami svatých. Ty vytvořili žáci významného českého sochaře Matyáše Brauna, který je mimo jiné autorem soch na Karlově mostě, jedná se tedy o velmi významná umělecká díla.

 

Tento cenný soubor soch byl ale v poslední době ochuzen o dvě nejmenší sochy andílků. „Před 17 lety se pro ně totiž pod rouškou noci vypravili zloději, jednu sochu ukradli, druhá jim ale z ochozu spadla na zem a rozbila se,“ vysvětluje starosta Mořic Tomáš Pavelka. „Tehdejší starosta ráno sesbíral malé úlomky, na které se andílek roztříštil, a restaurátoři díky své precizní práci byli schopni slepit andílka znovu dohromady a chybějící kousky domodelovat. Socha potom dlouho čekala na obecním úřadě na svůj návrat zpět na kostelní balustrádu,“ popsal další osudy sošek andílků současný starosta Mořic Tomáš Pavelka.

K návratu andílků na mořický kostel došlo letos, kdy obec pověřila olomouckého restaurátora Ladislava Werkmanna, aby na základě archivní fotografie kopii druhého andílka vymodeloval. Obyvatelé Mořic tedy mohou znovu obdivovat oba andílky, jak to zamýšleli Braunovi žáci. „Nová socha je vytvořena z probarveného umělého kamene a vznikla jako výdusek ve formě. Obě sochy andílků jsou k sobě otočeny zády, každá na jedné straně kostela, a tvoří tak přirozené protějšky,“ říká restaurátor Ladislav Werkmann.

 Finančně návrat těchto drobných soch kromě obce podpořili také zastupitelé a místní spolky. „V Mořicích dbáme o svou historii a snažíme se pečovat o naše památky,“ zdůrazňuje starosta Pavelka, který je zároveň i nejmladším starostou v České republice.